Η πολιτική της Ε.Ε. για τους βιομηχανικούς ρύπους. Η περίπτωση της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315457 510 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-05-22
Έτος εκπόνησης:
2007
Συγγραφέας:
Σαπουντζόγλου Γρηγόρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλιόπη Σπανού . Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Κουταλάκης. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτική της Ε.Ε. για τους βιομηχανικούς ρύπους. Η περίπτωση της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το κείμενο αποσκοπεί στην ανάδειξη της προβληματικής γύρω από την εφαρμογή της
πολιτικής της Ε.Ε. για τη βιομηχανική ρύπανση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
εξετάζεται η οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(96/61/ΕΚ- IPPC), η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εφαρμογή
των καινοτομιών που εισάγει στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής απαιτούν
μεταβολές στο θεσμικό οικοδόμημα, με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις στο
ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστημα. Η υιοθέτηση ενιαίου συστήματος
αδειοδότησης με σκοπό την αποτελεσματική προστασία και των τριών
περιβαλλοντικών μέσων, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκπομπών
(EPER) και, κυρίως, η ενεργοποίηση του δικτύου πολιτικής στη Σεβίλλη για τον
καθορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) αποτελούν τα καινοφανή
στοιχεία της οδηγίας. Πώς ανταποκρίνεται το ελληνικό πολιτικο-διοικητικό
σύστημα στις απαιτήσεις για αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας; Ποιοί θεσμικοί
δρώντες ευνοούν ή δυσχεραίνουν την αποτελεσματική εναρμόνιση της ελληνικής
διοίκησης με τις απαιτήσεις αυτές; Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στα
δύο παραπάνω ερωτήματα εξετάζοντας τις μεταβολές των διοικητικών δομών και
διαδικασιών και τον ρόλο των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της οδηγίας δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβάλλον, Περιβαλλοντική πολιτική, Βιομηχανική ρύπανση, Οδηγία 96/61/ΕΚ IPPC, Ρύπανση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
103