Ο Κεμαλικός εκσυγχρονισμός της Τουρκίας και η επίδραση του στη θέση των γυναικών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315478 427 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-01-19
Έτος εκπόνησης:
2006
Συγγραφέας:
Καραμάνου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θάνος Βερέμης. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Κεμαλικός εκσυγχρονισμός της Τουρκίας και η επίδραση του στη θέση των γυναικών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εργασία απαντά στα εξής ερωτήματα: 1) Πώς ορίζεται το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη θέση των γυναικών στο νεο-ιδρυθέν Τουρκικό κράτος, 2) Πώς επέδρασαν οι αλλαγές στην εξέλιξη των δικαιωμάτων στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα και στη σχέση των γυναικών με το κράτος και το Ισλάμ, 3) Αν οδήγησαν οι αλλαγές στην απελευθέρωση των γυναικών και στον εξευρωπαϊσμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Εκσυγχρονισμός, Κοσμικό κράτος, Ισλάμ, Ισότητα φύλων, Φεμινιστικό κίνημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
37