Οι γυναίκες ως ομάδα - στόχος της δημόσιας πολιτικής: Η κατά το ένα τρίτο υποχρεωτική συμμετοχή από κάθε φύλο στον συνολικό αριθμό υποψηφίων κάθε συνδυασμού στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Η κατασκευή του προβλήματος μέσω του πολιτικού λόγου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315488 417 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-15
Έτος εκπόνησης:
2008
Συγγραφέας:
Μεγάλου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλιόπη Σπανού. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι γυναίκες ως ομάδα - στόχος της δημόσιας πολιτικής: Η κατά το ένα τρίτο υποχρεωτική συμμετοχή από κάθε φύλο στον συνολικό αριθμό υποψηφίων κάθε συνδυασμού στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Η κατασκευή του προβλήματος μέσω του πολιτικού λόγου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η άποψη που υποστηρίζεται στην παρούσα εργασία είναι ότι μία δημόσια πολιτική
κατασκευάζει το πρόβλημα ως λύση του οποίου εισάγεται, επιφέροντας έτσι
μεταβολές στις αντιλήψεις σχετικά με το πεδίο στο οποίο η πολιτική αυτή
αναφέρεται.
Η δημόσια πολιτική που εξετάζεται με στόχο την διερεύνηση της ορθότητας της
παραπάνω άποψης είναι η πολιτική της κατά φύλο ποσόστωσης στα ψηφοδέλτια των
Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών στην Ελλάδα, η οποία εισήχθη το 2001 και έχει
ήδη εφαρμοστεί στις εκλογές του 2002 και του 2006.
Προσεγγίζοντας το ζήτημα από την πλευρά της δημόσιας πολιτικής, επιχειρείται,
μέσω της μελέτης του πολιτικού λόγου που αφορά την εν λόγω πολιτική, η
αποκάλυψη της διαδικασίας κατασκευής του προβλήματος. Αυτή γίνεται εφικτή μέσω
μίας κριτικής προσέγγισης του περιεχομένου της πολιτικής με βάση φεμινιστικές
θεωρήσεις αλλά και απόψεις περί της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, εφόσον το
γυναικείο ζήτημα και η δημοκρατική αντιπροσώπευση είναι οι δύο πόλοι που
ορίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πολιτικής.
Με βάση την κριτική προσέγγιση του περιεχομένου της πολιτικής καταδεικνύεται η
οριοθέτηση του προβλήματος από τον πολιτικό λόγο και αποδεικνύεται η κατασκευή
του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Δημόσια πολιτική, Γυναίκες, Εκλογές, Φεμινιστική θεώρηση, Δημοκρατική αντιπροσώπευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
100