Μη Αβελιανό μοντέλο οιονεί σωματιδίων για πλάσμα γλουονίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315561 470 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-04
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Πολίτης Ελευθέριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτιος Διάκονος Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη Αβελιανό μοντέλο οιονεί σωματιδίων για πλάσμα γλουονίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Non Abelian quasi particle model for gluon plasma
Περίληψη:
Διατυπώνεται ένα μοντέλο για την περιγραφή των θερμικών ιδιοτήτων γλουονίων
στηριζόμενο σε ακριβείς κλασσικές λύσεις επιπέδων κυμάτων της Yang-Mills
θεωρίας που επιδέχονται ερμηνεία οιονεί σωματιδίων μεταβλητής μάζας. Το
προτεινόμενο μοντέλο είναι ελεύθερο από θερμοδυναμικές ασυνέπειες και
παρουσιάζει αξιοσημείωτη συμβατότητα με αποτελέσματα στο πλέγμα για την
καταστατική εξίσωση του πλάσματος γλουονίων
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντέλο οιονεί σωματιδίων, Μη Αβελιανό , Πλάσμα γλουονίων, Απεγκλωβισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
55