Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315605 298 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-21
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παΐζης Γεράσιμος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μηλολιδάκης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπων), Μπουρνέτας Απόστολος Καθηγ., Οικονόμου Αντώνης Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Irreducible stochastic games
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια 2-παιχτών
μηδενικού αθροίσματος. Κάθε παίχτης επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την ολική
πληρωμή του σε βάρος του άλλου παίχτη. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα
κριτήρια της αποπληθωρισμένης πληρωμής και της οριακής μέσης πληρωμής. Τα
στοχαστικά παιχνίδια εξετάζονται σε άπειρο ορίζοντα και έχουν πεπερασμένο χώρο
καταστάσεων και πεπερασμένους χώρους αποφάσεων και για τους δύο παίχτες. Στη
μελέτη αυτή αποδεικνύουμε την ύπαρξη τιμής και βέλτιστων στάσιμων στρατηγικών
για τα αποπληθωρισμένα 2-παιχτών μηδενικού αθροίσματος στοχαστικά παιχνίδια και
για τα στοχαστικά παιχνίδια 2-παιχτών μηδενικού αθροίσματος μέσης πληρωμής που
όμως είναι αδιαχώριστα. Τέλος, παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό
της τιμής και των βέλτιστων στάσιμων στρατηγικών για τα αδιαχώριστα 2-παιχτών
μηδενικού αθροίσματος μέσης πληρωμής στοχαστικά παιχνίδια.
Λέξεις-κλειδιά:
Αδιαχώριστα , Στοχαστικά, Παιχνίδια, Στάσιμες, Στρατηγικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
15
Αριθμός σελίδων:
III, 77