Ακροτελεύτιες προτάσεις των στοιχείων του Ευκλείδη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315628 339 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-02
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κουζελέας Ευστράτιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάππας Διονύσιος Καθηγ. (Επιβλέπων) , Γιαννακούλιας Ευστάθιος Ομότ. Καθηγ.,Σπύρου Παναγιώτης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ακροτελεύτιες προτάσεις των στοιχείων του Ευκλείδη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος της διπλωματικής ήταν εξ αρχής η σύνδεση μερικών ακροτελεύτιων
προτάσεων των «Στοιχείων του Ευκλείδη» με προϋπάρχουσα γνώση από τα πολύ αρχαία
χρόνια. Επίσης η ανάλυση αυτών των προτάσεων ώστε να αναδειχθεί η αρχαία
καταγωγή τους σύμφωνα με νεώτερους και παλαιότερους μελετητές της ιστορίας των
αρχαίων Μαθηματικών. Παράλληλα τέθηκε σαν στόχος η ενοποίηση αυτών των
προτάσεων, η συσχέτιση μεταξύ τους όπως και η συσχέτιση με το υπόλοιπο κομμάτι
των «Στοιχείων». Επίσης η ανάδειξη μέσα απ’ αυτές κεντρικών εννοιών και θεμάτων
που διατρέχουν τα Στοιχεία. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερο βάρος σε επιμέρους
προτάσεις και φαινόμενα που έχουν άμεση σχέση με την ουσία των ακροτελεύτιων
προτάσεων που αναδείχθηκαν.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο τρόπο των μεγάλων
ερευνητών όπως : Heath, Van der Waerden, Mueller, Knorr από τα έργα των οποίων
επιλέχθηκαν και αποσπάσματα τα οποία παρατέθηκαν στην εργασία.
Σε γενικές γραμμές η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η σύνδεση των εννοιών, η
αφαίρεση της σημασίας και η αναζήτηση της ουσίας , μέσα από την παράθεση μιας
ποικιλίας απόψεων για τα θέματα. Η διασταύρωση των στοιχείων, τα ιστορικά
γεγονότα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η συμβολοποίηση με σύγχρονους όρους της
αρχαίας Γεωμετρίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση των προτάσεων και την
ανάδειξη επιμέρους κοινών στοιχείων.
Τα συμπεράσματα της εργασίας : 1) αναδεικνύουν την αξία των αρχαίων Μαθηματικών
2) αναδεικνύουν τη σύνδεση με την πολύ αρχαία γνώση όχι κατ’ ανάγκη ελληνική.
3) θέτουν ζητήματα για περαιτέρω συζήτηση όπως το ζήτημα της καταγωγής κάποιων
προτάσεων και της εξέλιξης των εννοιών και των μεθόδων απόδειξης 4) παραθέτουν
τη «χρυσή τομή» κάποιων αντιτιθέμενων απόψεων των μαθηματικών ερευνητών 5)
εκλαϊκεύουν κατά το δυνατόν τους τρόπους και τις μεθόδους των αρχαίων.
Λέξεις-κλειδιά:
Στοιχεία, Παραβολή, Κερατοειδής, Ακροτελεύτιος, Αρπεδόνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
123

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.