Αναδιαμόρφωση κινητών δικτύων βασισμένη στην ασαφή λογική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315684 141 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-27
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Λαμπαδάκης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Αλωνιστιώτη Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναδιαμόρφωση κινητών δικτύων βασισμένη στην ασαφή λογική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται μια ανάλυση των βασικών αρχών των
ασύρματων και κινητών δικτύων. Η ανάλυση αυτή αφορά τόσο σε θέματα ασύρματων
ζεύξεων, όσο και σε θέματα κινητικότητας. Στη συνέχεια, αναλύεται σε βάθος το
IEEE 802.16 ή WiMAX πρότυπο κινητού δικτύου. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια
ανάλυση στη δικτύωση των πολυμέσων. Η ανάλυση αυτή αφορά τόσο σε θέματα
αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων των εφαρμογών των πολυμέσων, όσο και σε θέματα
βελτίωσης της QoS των εφαρμογών αυτών, καταλήγοντας στην ανάλυση των
ενοποιημένων και διαφοροποιημένων υπηρεσιών. Τέλος, αναλύεται το πρόβλημα της
αναδιαμόρφωσης των κινητών δικτύων, σε ένα ετερογενές και δυναμικό περιβάλλον.
Η ανάλυση αυτή αφορά τόσο την ανάλυση του προβλήματος της αναδιαμόρφωσης, όσο
και τη σχεδίαση μιας ευφυούς τεχνικής, βασισμένη στην ασαφή λογική, για την
επίλυσή του.
Λέξεις-κλειδιά:
Κινητικότητα, Πρωτόκολλο πραγματικού χρόνου (RTP), Πρωτόκολλο έναρξης συνόδου (SIP), Ενοποιημένες και διαφοροποιημένες υπηρεσίες, Αναδιαμόρφωση, ασαφής λογική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
132-137
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
10
Αριθμός σελίδων:
138

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.