Ανάλυση Επιθέσεων Blackhole και Jamming σε Ασύρματα Δίκτυα Πολλαπλών Επιπέδων του Έξυπνου Πλέγματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315741 250 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τσιώτα Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρος Μεράκος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση Επιθέσεων Blackhole και Jamming σε Ασύρματα Δίκτυα Πολλαπλών Επιπέδων του Έξυπνου Πλέγματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις
απαιτήσεις λειτουργίας του Έξυπνου Πλέγματος Ενέργειας, καθώς και τις βασικές
προκλήσεις και τα ανοιχτά θέματα που διέπουν την επιτυχή υλοποίησή του εντός
των επομένων ετών. Βάση αυτών, η εργασία επικεντρώνεται στο δικτυακό κομμάτι
του Έξυπνου Πλέγματος Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στον τομέα της ασφαλούς
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών και επιπέδων δικτύωσης
που υποστηρίζουν το Έξυπνο Πλέγμα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τις βασικές
προκλήσεις ψηφιακής ασφάλειας στο Έξυπνο Πλέγμα και επικεντρώνουμε στον
αντίκτυπο δύο σημαντικών επιθέσεων που επηρεάζουν την λειτουργία των Ασύρματων
Δικτύων: την επίθεση blackhole και την επίθεση jamming. Βασική συνεισφορά της
εργασίας αυτής είναι η εισαγωγή ενός νέου μοντέλου για την ανάλυση του
αρνητικού αντίκτυπου των δύο ανωτέρω επιθέσεων στην απόδοση του Ασύρματου
Δικτύου υποστήριξης του Έξυπνου Πλέγματος και η περιγραφή της απόδοσής του
αξιοποιώντας αναλυτικά εργαλεία από την περιοχή της Στοχαστικής Γεωμετρίας.
Βάση της ανάλυσης αυτής, εξάγουμε νέα αντίμετρα για τον μετριασμό του από
κοινού αρνητικού αντίκτυπου των δύο επιθέσεων αυτών στην πιθανότητα κάλυψης
ενός κόμβου που λειτουργεί στο Έξυπνο Πλέγμα Ενέργειας και δίνουμε σημαντικά
αναλυτικά εργαλεία για την εκτίμηση της απόδοσης του Έξυπνου Πλέγματος που
υφίσταται κοινές επιθέσεις blackhole και jamming.
Λέξεις-κλειδιά:
Έξυπνο Πλέγμα Ενέργειας, Ασύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύου, Ανάλυση Συστήματος, Στοχαστική Γεωμετρία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7,8,9,10,11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
96

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.