Ανάλυση της συμμετοχής ενζύμων του μεταβολισμού των λιπιδίων σε πορείες φλεγμονώδους απόκρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315799 412 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Θηβαίος Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώργος Παναγιώτου Ερευνητής Α΄, Ντία Γαλανοπούλου Καθηγήτρια, Γιώργος Λεονταρίτης Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση της συμμετοχής ενζύμων του μεταβολισμού των λιπιδίων σε πορείες φλεγμονώδους απόκρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the involvement of lipid metabolism enzymes in the inflammatory response
Περίληψη:
Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Σ.Κ.Π.) είναι μια αυτοάνοση ασθένεια που προσβάλει το
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ). Τα αίτια της δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί,
καθώς εμφανίζει μεγάλη γενετική ετερογένεια. Παρα ταύτα, είναι σαφές ότι
προκαλείται, τόσο στην έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της ασθένειας,
φλεγμονώδης απόκριση, η οποία καταστρέφει το έλυτρο μυελίνης των νευρικών
κυττάρων, δυσκολεύοντας την διάδοση των νευρικών ώσεων. Εξαιτίας της
ετερογένειας, δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο εργαστηριακής μελέτης της Σ.Κ.Π,
αλλά μια πληθώρα μοντέλων που προσομοιάζουν τους διαφορετικούς τύπους της
ασθένειας. Ανάμεσα σε αυτά, ίσως τα πιο μελετημένα είναι τα μοντέλα της
Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (Π.Α.Ε). Η παρούσα εργασία
ασχολήθηκε με τη μελέτη της Π.Α.Ε. στο νωτιαίο μυελό του οργανισμού Mus
musculus. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε το μονοπάτι παραγωγής φλεγμονωδών μορίων
όπως προσταγλανδίνων, θρομβοξάνων και λευκοτριένιων από το αραχιδονικό οξύ. Για
το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία μελετήσαμε, την υπεροικογένεια των
φωσφολιπασών Α2 και τις κυκλοξυγενάσες. Για τα ένζυμα αυτά προσδιορίστηκαν, με
πειράματα αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, τα επίπεδα
γονιδιακής έκφρασης δεκατεσσάρων γονιδίων φωσφολιπασών Α2 αλλά και των COX-1
και COX-2, σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία εξέλιξης της νόσου. Επιπλέον
αναπτύχθηκε μια μέθοδος με χρήση φασματογραφίας μάζας, υγρής χρωματογραφίας σε
συνδυασμό με λιπιδωμική μελέτη (HPLC-MS/MS) σε φυσιολογικούς ιστούς εγκεφάλου
και νωτιαίου μυελού από Mus musculus. Με χρήση της μεθόδου αυτής, θα μετρηθούν
στο μέλλον τα υποστρώματα και τα προιόντα της ενζυμικής δράσης των COX-2 και
διάφορων PLA2. Αυτό θα προσφέρει μια ολιστική απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων
και των λιπιδικών πορειών, στις οποίες τα ένζυμα αυτά εμπλέκονται.
Λέξεις-κλειδιά:
Φωσφολιπάσες Α2, Κυκλοξυγενάσες, Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
138-139
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
148