Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό πολυφαινόλων και αλκαλοειδών πουρίνων σε διάφορα φυτικά εκχυλίσματα με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315920 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Τσαγιαννίδης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Β. Σαμανίδου Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ (επιβλέπουσα), Ι. Παπαδόγιαννης Καθηγητής ΑΠΘ, Λ. Κοβάτση Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό πολυφαινόλων και αλκαλοειδών πουρίνων σε διάφορα φυτικά εκχυλίσματα με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Simultaneous determination of polyphenols and major purine alkaloids in Greek Sideritis species, herbal extracts, green tea, black tea, and coffee by high-performance liquid chromatography-diode array detection.
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε και μελετήθηκε μια μέθοδος υγρής χρωματογραφίας
υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή παράταξης φωτοδιόδων για τον ταυτόχρονο
προσδιορισμό 15 φαινολικών αντιοξειδωτικών: φλαβον-3-όλης,
(-)-επιγαλλοκατεχίνης, (+)-κατεχίνης, γαλλικού εστέρα (-)-επιγαλλοκατεχίνης,
(-)-επικατεχίνης, γαλλικού εστέρα (-)-επικατεχίνης, (-) γαλλοκατεχίνης, ενός
φαινολικού οξέος (γαλλικό οξύ), ενός υδροκινναμωμικού οξέος (χλωρογενικό οξύ),
φλαβονών (απιγενίνη), φλαβονολών (καμφερόλη, κερκετίνη, και μυρικετίνη), και
αλκαλοειδών πουρινών (καφεΐνη, θεοφυλλίνη, θεοβρωμίνη) σε διαφορετικά
εκχυλίσματα βοτάνων, τσάι και ποικιλίες καφέ. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε
επικυρώθηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχία στον προσδιορισμό του πολυφαινολικού
περιεχομένου και της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας του φυτού γένους Sideritis,
γνωστό και ως ελληνικό τσάι του βουνού. Σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά έως
σήμερα, αυτή είναι η πρώτη μελέτη για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κατεχινών
και άλλων πολυφαινολών στο ελληνικό τσάι του βουνού. Η όξινη υδρόλυση ήταν
απαραίτητη για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό των άγλυκων προσδιοριζόμενων
συστατικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, το χλωρογενικό
οξύ, η μυρικετίνη, η απιγενίνη, η κατεχίνη και η επικατεχίνη γαλλικού εστέρα
βρέθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν σε δείγματα του φυτού γένους Sideritis.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατεχίνες, Φλαβαν-3-όλες, Πολυφαινόλες, Σιδερίτης, Τσάι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
iv, 86