Ανάπτυξη λογισμικού για εμπλουτισμένη εμφάνιση περιεχομένου βίντεο σε HTML5

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316061 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-30
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κατσίκης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Στασινόπουλος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη λογισμικού για εμπλουτισμένη εμφάνιση περιεχομένου βίντεο σε HTML5
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την
εμπλουτισμένη εμφάνιση περιεχομένου βίντεο. Αυτό το περιεχόμενο θα παρέχει
πληροφορίες για τις διαφορετικές σκηνές του βίντεο. Ποιο συγκεκριμένα, θα
εμφανίζονται εικόνες οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τις σκηνές του βίντεο. Το
βίντεο και οι εμφανιζόμενες εικόνες θα είναι συγχρονισμένα και συντονισμένα.
Για τον σκοπό αυτό θα εργαστούμε με Javascript και HTML5. Θα χρησιμοποιήσουμε
κατά κύριο λόγο τα νέα element του HTML5
Λέξεις-κλειδιά:
HTML5, Javascript, Βίντεο, Σκηνές, Frame
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9, 10, 11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
14
Αριθμός σελίδων:
51