Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316118 449 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βασιλαράκη Βασιλεία-Βάσω
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμ. Καραγκούνη-Κύρτσου Καθηγ. (Επιβλέπουσα), Τζ. Τζανακάκη Καθηγ. Επιστημινική Υπέυθυνη του ΕΚΑΜ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(mPCR assay) για την ανίχνευση των πέντε οροτύπων (a, c, d, e and f) του
Haemophilus influenzae σε κλινικά δείγματα ασθενών με μηνιγγίτιδα/βακτηριαιμία
που οφείλονται στον υπό διερεύνηση μικροοργανισμό. Η ευαισθησία κι η ειδικότητα
της τεχνικής ανέρχονται στο 100o/o. Η συνολική αποτελεσματικότητα επιτρέπει την
ανάπτυξη μιας ταχύτατης, ακριβής και χαμηλού κόστους τεχνικής για την ανίχνευση
των πέντε οροτύπων του αιμοφίλου απευθείας σε κλινικά δείγματα ασθενών. Η
εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την
διάγνωση και επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από τον H. influenzae.
Λέξεις-κλειδιά:
Πολλαπλή Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης , Αιμόφιλος, Ορότυποι , Κλινικά δείγματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
85