Ανάπτυξη IoT εφαρμογών στα πλαίσια ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης επιχειρήσεων (B2B) βασιζόμενη στις τεχνολογιες του Future Internet

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316174 283 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-29
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γκρούμας Άγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Αλωνιστιώτη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη IoT εφαρμογών στα πλαίσια ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης επιχειρήσεων (B2B) βασιζόμενη στις τεχνολογιες του Future Internet
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μια συνοπτική περιγραφή της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας FIspace, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός διετούς
ευρωπαικού ερευνητικού έργου, καθώς και η παρουσίαση της υλοποίησης εφαρμογών
που αναπτύχθηκαν για αυτήν, και στοχεύουν στον αγροτικό τομέα. Η παρούσα
εργασία είναι δομημένη ως εξής: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στην
Β2Β επικοινωνία και πως αυτή προβλέπεται να αλλάξει με την έλευση νέων
τεχνολογιών όπως το Μελλοντικό Διαδίκτυο και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Το
επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει την πλατφόρμα του FIspace, τα κύρια δομικά
συστατικά της και βασικές λειτουργίες. Τα επόμενα δύο κεφάλαια είναι αφιερωμένα
στο πιλοτικό πρόγραμμα για θερμοκήπια, και συγκεκριμένα στο σενάριο παροχής
συμβουλών, και στις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για αυτό, από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ακολούθως, δίνεται μια περιγραφή της τελικής ροής του σεναρίου, από
άκρη σε άκρη. Τέλος, η παρούσα εργασία κλείνει με τον επίλογο στον οποίο
γίνεται μια προσπάθεια απολογισμού της πλατφόρμας.
Λέξεις-κλειδιά:
Μελλοντικό διαδίκτυο, Β2Β, Διαδίκτυο των πραγμάτων, Θερμοκήπιο, Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9,63,64
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
76

document.pdf
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.