Από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316375 353 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-07
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σταμπόλας Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θ. Ζαχαριάδης Καθηγητής (Επιβλέπων), Δ. Πόταρη Αναπλ. Καθηγήτρια , Γ. Ψυχάρης Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί και οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις αποτελούν ένα
σημαντικό κεφάλαιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των πολλών εφαρμογών
τους τόσο στα μαθηματικά όσο και στη φυσική. Καθώς η κατανόηση της έννοιας των
τριγωνομετρικών συναρτήσεων από τους μαθητές αποδείχθηκε δύσκολη, η έρευνα
στράφηκε στον βαθμό κατανόησης των βασικών εννοιών που προαπαιτούνται, όπως το
ακτίνιο, η τριγωνομετρία ορθογωνίου τριγώνου, ο τριγωνομετρικός κύκλος και η
έννοια της συνάρτησης, αλλά και στη διασύνδεση των εννοιών αυτών. Στην παρούσα
έρευνα σχεδιάστηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο με στόχο να λειτουργήσει ως
γνωστικό εργαλείο εφαρμογής, εμπέδωσης, αναπλαισίωσης και επέκτασης της
υπάρχουσας γνώσης. Μέσω της εφαρμογής του εργαλείου αναδείχθηκαν οι δυσκολίες
που παρουσιάζονται στην κατανόηση των εννοιών αυτών, καθώς και οι πιθανοί
παράγοντες στους οποίους οφείλονται αυτές.
Λέξεις-κλειδιά:
Τριγωνομετρικοί αριθμοί, Τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
70