Απόδοση Υβριδικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων FSO/MMW και Παράγοντες που την επηρεάζουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316381 325 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-23
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κόκκκορης Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επικ. Καθηγητής Ε.Ε. Νισταζάκης, Καθηγητής Γ.Σ. Τόμπρας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόδοση Υβριδικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων FSO/MMW και Παράγοντες που την επηρεάζουν
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων οδήγησε προς νέες
τεχνολογίες οι οποίες θα ικανοποιούσαν αυτές τις απαιτήσεις. Οι δύο πιο
υποσχόμενες λύσεις είναι η χρήση οπτικής ίνας και η χρήση ενός συστήματος
οπτικών επικοινωνιών ελευθέρου χώρου (Free Space Optics – FSO).
Αν και η οπτική ίνα πλεονεκτεί λόγω του σταθερού χαμηλών απωλειών μονοπατιού
διάδοσης, είναι πολύ ακριβή και χρονοβόρα στην εγκατάσταση. Το κανάλι που
χρησιμοποιείται στα συστήματα FSO, μεταβάλλεται συνεχώς λόγω τυρβώδους ροής
και καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα παρουσία πυκνής ομίχλης.
Η λύση είναι η χρήση μιας ζεύξης χιλιοστομετρικού κύματος (Millimeter Wave –
MMW), που δεν επηρεάζεται από την ομίχλη. Οι ζεύξεις παρουσιάζουν προβλήματα
κάτω από διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την αύξηση της
διαθεσιμότητας του υβριδικού συστήματος. Ωστόσο, η απόδοση του συστήματος
υποβιβάζεται λόγω χαμηλότερων ρυθμών δεδομένων επιτυγχάνονται με το MMW.
Σε αυτή τη Διπλωματική Εργασία, παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την
απόδοση ενός Υβριδικού FSO/MMW συστήματος, δίνοντας έμφαση στις ιδιότητες του
MMW. Εξετάζεται η απορρόφηση που υφίσταται το MMW λόγω του οξυγόνου της βροχής.
Παρουσιάζεται μια στατιστική αναπαράσταση των καναλιών με διαλείψεις,
αναλύοντας τα μοντέλα Nakagami-q και Nakagami-m. Κάνοντας χρήση του μοντέλου
Weibull γίνεται πρόβλεψη της μέσης χωρητικότητας της ζεύξης MMW και
παρουσιάζεται η ολική χωρητικότητα του υβριδικού συστήματος FSO/MMW.
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτικες Επικοινωνίες Ελευθέρου χώρου, Χιλιοστομετρικό Κύμα, Υβριδικό Σύστημα, Οξυγόνο, Βροχή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
i - v
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
VI, 86