Αρρητη Ορθογραφική Mάθηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316412 438 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-22
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κουστουμπάρδης Μιλτιάδης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πρωτόπαπας Αθανάσιος Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Μουτούσης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής, Πολυχρόνη Φωτεινή Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρρητη Ορθογραφική Mάθηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Implicit orthographic learning
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκε η άρρητη ορθογραφική μάθηση, μέσω μιας
πειραματικής διαδικασίας που ενισχύει την αντιληπτική μάθηση κατά την εκτέλεση
ενός άσχετου έργου. Η πειραματική διαδικασία αποτελούνταν από 3 στάδια: την
εκπαίδευση, ένα έργο αντιληπτικής μάθησης όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να
πατήσουν σε μια ακολουθία λέξεων τις κόκκινες λέξεις, ένα έργο ανάγνωσης το
οποίο περιλάμβανε τις λέξεις στόχους και τέλος, τον καθυστερημένο μεταλέγχο,
όπου έγραφαν ορθογραφία τις λέξεις στις οποίες εκπαιδεύτηκαν. Στο πρώτο πείραμα
συμμετείχαν 54 μαθητές της Δ’ και Ε΄ Δημοτικού και ως στόχοι χρησιμοποιήθηκαν
20 δύσκολα ορθογραφικά λέξεις, εκ των οποίων οι 10 λειτουργούσαν ως στόχοι για
την μία ομάδα και οι άλλες 10 ως ερεθίσματα ελέγχου και το αντίθετο για την
άλλη. Στο δεύτερο πείραμα συμμετείχαν 52 μαθητές της Β’ και της Γ’ Δημοτικού
και ως στόχοι χρησιμοποιήθηκαν 20 ρήματα από δύο διαφορετικές ομάδες
παραγωγικών επιθημάτων. Ανάλογα με την συνθήκη η κάθε ομάδα επιθημάτων ήταν
στόχος ή ερέθισμα ελέγχου. Επιβεβαιώθηκε και στα δύο πειράματα η υπόθεση ότι η
εκπαίδευση θα επιδράσει προκαλώντας άρρητη μάθηση, η οποία θα εκφραστεί με
στατιστικά σημαντική βελτίωση της ορθογραφίας των λέξεων στόχων. Επίσης,
παρατηρήθηκε παραγωγή και γενίκευση της αποκτηθείσας γνώσης. Τέλος, βρέθηκε ότι
ο πειραματικός χειρισμός επιδρά στην αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά:
Άρρητη ορθογραφική μάθηση, Αντιληπτική μάθηση, Γρήγορη αντιληπτική μάθηση άσχετου έργου, Αναγνωστική ευχέρεια , Γνωσιακή επιστήμη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
74