Ασφαλείς καταυλισμοί. Κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για τη στέγαση πληγέντων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316433 214 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παππά Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμιος Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ασφαλείς καταυλισμοί. Κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για τη στέγαση πληγέντων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Safe Shelters" - Guidelines and Instuctions for Safe Shelters Configuration for Housing the Affected in Emergency Situation
Περίληψη:
Η παρούσα Διπλωματική εργασία αφορά τη διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για
στέγαση πληγέντων μετά από καταστροφή. Ο στόχος είναι αναδειχτεί η ανάγκη να
υπάρχει τεχνογνωσία αλλά και κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση ασφαλών
καταυλισμών σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τόσο από Διεθνής όσο και από
Εθνικούς Οργανισμούς. Στη συνέχεια μέσα από μελέτες περιπτώσεων δίνονται τα
συμπεράσματα και οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στην χώρα μας για τη
διαμόρφωση καταυλισμών μετά από φυσικές καταστροφές (σεισμός)και λόγω
προσφυγικών ροών, τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα. Στα συμπεράσματα
αναφέρεται πόσο σημαντική είναι η παροχή ασφαλούς καταφυγίου σε κάθε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για την επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση και πόσο πολύ
βοηθάει στη διαμόρφωσή τους η ύπαρξη μιας διαδικασίας γνώριμης και
καθορισμένης. Τέλος αναφέρεται η ανάγκη ύπαρξης και δημιουργίας μιας
ολοκληρωμένης μελέτης για την διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για κάθε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης στην χώρα μας.
Λέξεις-κλειδιά:
Καταστροφές, Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ασφαλής καταυλισμός , Κατευθύνσεις - Οδηγίες, Πρόσφυγες - Μετανάστες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
109