Βάσει καταθέσεων των αυτοπτών μαρτύρων»: ελευθερία της βούλησης, αυτοβουλία των κατηγορουμένων και των αυτοπτών μαρτύρων και απόδοση ποινικής ευθύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316502 367 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-24
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Φουρτουλάκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριστείδης Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιβλέπων), Βιρβιδάκης Στέλιος Καθηγητής,Γκότσης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βάσει καταθέσεων των αυτοπτών μαρτύρων»: ελευθερία της βούλησης, αυτοβουλία των κατηγορουμένων και των αυτοπτών μαρτύρων και απόδοση ποινικής ευθύνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
According to eyewitness testimony”: free will, defendant’s and eyewitnesses free-choice and “criminally responsible” judgement.
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία αναλύεται το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης, ειδικά όπως
αυτή εκφράζεται στην διάσταση της διάπραξης ποινικών αδικημάτων, ενώ ταυτόχρονα
μελετάται το ζήτημα της κατάθεσης των αυτοπτών μαρτύρων των εν λόγω παράνομων
πράξεων.
Αρχικά, διατυπώνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της ελευθερίας της βούλησης σε
συνάφεια με το κοινωνικό πλαίσιο, με κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και
των διαφόρων θεωριών. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των παραμέτρων βάσει των οποίων
δομείται η ατομική συμπεριφορά, εξετάζεται η παράμετρος της ανθρώπινης
νευροφυσιολογίας και η λειτουργία του εγκεφάλου. Υπό αυτό τον άξονα, ερευνάται
το κατά πόσον η διάπραξη μιας παράνομης πράξης είναι πάντα το αποτέλεσμα της
ενσυνείδητης επιλογής και της αυτοβουλίας του ανθρώπου, ή εάν υπεισέρχονται και
λοιποί βιολογικοί παράγοντες, όπως η νευροφυσιολογία, το ορμονικό σύστημα, κ.ο.
κ..
Επίσης, στην μελέτη ερευνάται το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο σχηματίζεται η
μνήμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται το
περιεχόμενο της κατάθεσης των αυτοπτών μαρτύρων. Ερευνώνται οι παράμετροι βάσει
των οποίων ο μάρτυρας αρχικά αποκτά την εικόνα του συμβάντος, του τρόπου με τον
οποίο ανακαλεί το συμβάν και του τρόπου με τον οποίο η ανάκληση οδηγεί στην
καταθετική του μαρτυρία.
Λέξεις-κλειδιά:
Ελευθερία της βούλησης, Σχηματισμός μνήμης, Αυτοβουλία κατηγορουμένου, Ελευθερία της βούλησης, Γνωσιακή επιστήμη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
42

document.pdf
571 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.