Βελτίωση και Επέκταση Σημασιολογικής Βάσης Εννοιών Πληροφορικής με Στόχο τη Χρήση της ως Εκπαιδευτικού Εργαλείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316526 415 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-02
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Μουρελάτου Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γρηγοριάδου Μαρία Καθηγήτρια Επιβλέπουσα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βελτίωση και Επέκταση Σημασιολογικής Βάσης Εννοιών Πληροφορικής με Στόχο τη Χρήση της ως Εκπαιδευτικού Εργαλείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας επεκτάθηκε και βελτιώθηκε το
εργαλείο ανάπτυξης Semandix (Εργαλείο Αναπαράστασης Οντολογικών και
Σημασιολογικών Σχέσεων) η σχεδίαση και η ιδέα του οποίου ανήκει στον Υποψήφιο
Διδάκτορα Παναγιώτη Μπλίτσα και έχει ως βασικό στόχο την υλοποίηση ενός
εκπαιδευτικού εργαλείου βασιζόμενος στο γνωστικό μοντέλο των Denhiere και
Baudet. Η πλατφόρμα επεκτάθηκε και βελτιώθηκε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό Εργαλείο. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε η
εφαρμογή έτσι ώστε να αποτελεί ένα πλήρες διαχειριστικό εργαλείο με δυνατότητα
εισαγωγής χρηστών διαφορετικών ρόλων, δυνατότητα οργάνωσης ενός ή περισσότερων
μαθημάτων γύρω από μια κεντρική έννοια και δημιουργία διαφορετικών ομάδων
χρηστών που συμμετέχουν στο μάθημα. Επιπλέον, βελτιώθηκε ο τρόπος εμπλουτισμού
της βάσης του Semandix και η αποδοχή ή απόρριψη του υλικού από τον ειδικό και
προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής ερωτήσεων ανοιχτού τύπου από τον εκπαιδευτή.
Ακόμα, βελτιώθηκε η δυνατότητα αναζήτησης εννοιών και σχέσεων από τη βάση
δεδομένων του Semandix και προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής εννοιολογικών
χαρτών και απαντήσεων στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου του εκπαιδευτή. Τέλος,
προστέθηκε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών και προστέθηκε η
δυνατότητα αυτόματης αξιολόγησης των εννοιολογικών χαρτών και των απαντήσεων
από την ίδια την πλατφόρμα του Semandix καθώς και η προβολή αναφορών και
στατιστικών.
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωστικό εργαλείο, Μοντέλο Κατανόησης Κειμένου, Σημασιολογική Βάση Δεδομένων, Υπολογιστικό Λεξικό, Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14 -19
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
136

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


attachments.zip
34 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.