Βιοκαταλύτης ακινητοποιημένος σε σύστημα συνεχούς ροής για τη σύνθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316548 384 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-31
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Φιλίππου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Χατζηνικολάου Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Κων/νος Βοργιάς Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ανδρέας Ρούσσης Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιοκαταλύτης ακινητοποιημένος σε σύστημα συνεχούς ροής για τη σύνθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Biocatalyst immobilized in a continuous flow system for the synthsesis of high added value products
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία προτείνει τη χρήση ενός αντιδραστήρα συνεχούς ροής ο οποίος
πληρώνεται με βιοσυμβατό βιοκαταλύτη αποτελούμενο από ένζυμο ακινητοποιημένο σε
φυσικό πολυμερές. Επομένως, προσφέρει τόσο τα πλεονεκτήματα ενός αντιδραστήρα
συνεχούς ροής όπως η υψηλή απόδοση και η μετατροπή υποστρωμάτων χαμηλής
διαλυτότητας, όσο και τα πλεονεκτήματα της βιοκατάλυσης όπως περιορισμένα
παραπροϊόντα και ήπιες συνθήκες λειτουργίας, επομένως χαμηλό κόστος. Στη
συνέχεια για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συνεχούς ροής παρατηρείται η
μεταβολή στην απόδοση της αντίδρασης σύνθεσης του λαυρικού προπυλεστέρα
(πρότυπη αντίδραση) και στη δραστικότητα του ένζυμου μετά από επαναλαμβανόμενες
χρήσεις του. Επίσης, προτείνεται μέθοδος για την διατήρηση της αποδοτικότητας
του συστήματος συνεχούς ροής ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενες χρήσεις.
Εκτός από την αντίδραση σύνθεσης του λαυρικού προπυλεστέρα, μελετώνται τρεις
ακόμη αντιδράσεις που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων με βιοτεχνολογικό
ενδιαφέρον. Η αντίδραση εστεροποίησης της οκτανόλης με το π-υδροξυ-φαινυλοξικό
οξύ και οι αντιδράσεις εστεροποίησης της γερανιόλης και της νερόλης με το
λαυρικό οξύ. Τέλος, προς επιβεβαίωση της αποδοτικότητας του συστήματος έγινε η
απομόνωση και ο διαχωρισμός των προϊόντων που παράχθηκαν από τις προηγούμενες
αντιδράσεις, καθώς και η ταυτοποίηση του λαυρικού προπυλέστερα που παράχθηκε
από την πρότυπη αντίδραση.
Λέξεις-κλειδιά:
Βιομεταροπές, Λιπάσες, Εστεροποίηση, Αντιδραστήρας, Οργανοπήκτωμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
185
Αριθμός σελίδων:
142