Βιώσιμη λειτουργία ιχθυοκαλλιέργειας: Αντικατάσταση ιχθυελαίου με παραπροϊόν ελαιουργίας (ελαιοπυρήνα) σε ιχθυοτροφές και μελέτη των καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων των παραχθέντων ψαριών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316600 128 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-27
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ντετοπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ι.Ζαμπετάκης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Κ. Δημόπουλος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ε. Φραγκοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη λειτουργία ιχθυοκαλλιέργειας: Αντικατάσταση ιχθυελαίου με παραπροϊόν ελαιουργίας (ελαιοπυρήνα) σε ιχθυοτροφές και μελέτη των καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων των παραχθέντων ψαριών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Sustainable aquaculture: Replacement of fish oil with olive oil industry by-product (olive pomace) in fish feed and study the cardioprotective properties of produced fish.
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος απομονώθηκαν, με κατάλληλες
μεθόδους εκχύλισης, τα ολικά πολικά λιποειδή από τον ιστό φιλέτου
εμπλουτισμένης τσιπούρας ιχθυοτροφείου (Sparus aurata), που ελήφθησαν από τα
ιχθυοτροφεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Στη συνέχεια τα ολικά πολικά λιποειδή χρησιμοποιήθηκαν
για τον εμπλουτισμό πρότυπης τροφής κουνελιών και την διενέργεια in vivo
πειράματος. Με το in vivo πείραμα θέλαμε να μελετήσουμε τις
καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες των πολικών λιποειδών της εμπλουτισμένης
τσιπούρας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν σημαντικό βαθμό μείωσης των
αθηρωματικών πλακών στα κουνέλια που ακολούθησαν την διατροφή εμπλουτισμένη με
τα λιποειδή της τσιπούρας σε σχέση με αυτά που τρεφόντουσαν με τη κανονική
δίαιτα. Στο δεύτερο μέρος απομονώθηκαν, με κατάλληλες μεθόδους εκχύλισης, τα
ολικά πολικά λιποειδή από τον ιστό φιλέτου εμπλουτισμένου λαυρακιού
ιχθυοτροφείου (Sea bass), που ελήφθησαν από τα ιχθυοτροφεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., τα
οποία εν συνεχεία διαχωρίστηκαν με τη μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής
Απόδοσης (HPLC) αντίστροφης φάσης (RP-HPLC) και με ανιχνευτή υπεριώδους (UV) σε
επιμέρους πολικά λιποειδικά κλάσματα. Τα κλάσματα αυτά μελετήθηκαν in vitro ως
προς την ικανότητά τους να αναστέλλουν ή να προκαλούν την συσσώρευση πλυμένων
αιμοπεταλίων κουνελιού μέσω της δράσης του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων
(PAF), ένα δραστικό μεσολαβητή της φλεγμονής που θεωρείται ότι παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην πρόκληση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Από τα αποτελέσματα
που προέκυψαν, εντοπίστηκε ισχυρή συσσωρευτική και ανασταλτική δράση τεσσάρων
κλασμάτων τα οποία μελετήθηκαν για ταυτοποίηση της δομής τους με LC-MS/MS. Τα
αποτελέσματα από τη φασματογραφία μάζας πιστοποίησαν την ύπαρξη διακυλ-
γλυκεροφωσφολιποειδών τα οποία σε θέση sn-1 έχουν λιπαρά οξέα 18:1 ή 18:0 ή σε
θέση sn-2 έχουν λιπαρά οξέα 22:6 ή 20:2
Λέξεις-κλειδιά:
Τσιπούρα, Λαβράκι, Ελαιοπυρήνας, PAF (παράγοντας συσσώρευσης αιμοπεταλίων), Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
129

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.