Γενικοί Παίκτες: Αλγόριθμοι και Τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316617 83 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-09-06
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Βλαχομήτρου Ελένη
Πρίντεζης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταματόπουλος Παναγιώτης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενικοί Παίκτες: Αλγόριθμοι και Τεχνικές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη γενικών παικτών
(General Game Players). Οι γενικοί παίκτες είναι υπεύθυνοι για το παίξιμο
οποιουδήποτε παιχνιδιού, αρκεί οι κανόνες του να περιγράφονται σε μια
συγκεκριμένη μορφή – γλώσσα. Η αρχή για την υλοποίηση γενικών παικτών έγινε τη
δεκαετία του 2000, όμως η ιδέα γεννήθηκε πολλά χρόνια πριν, σε πολύ πρώιμη
μορφή. Στην εργασία αυτή γίνεται μια καταγραφή της βασικής αρχιτεκτονικής ενός
γενικού παίκτη, των εξελίξεων που υπάρχουν στον τομέα τα τελευταία χρόνια,
καθώς και των δυσκολιών που υπάρχουν ακόμα. Προκειμένου να γίνει πιο
αποτελεσματική η μελέτη, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, αναπτύχθηκε ο
γενικός παίκτης SweetGGP, ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη, όσο περισσότερο
γίνεται, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, και να εξαχθούν συμπεράσματα. Τέλος,
αναπτύχθηκαν επεκτάσεις στη γλώσσα περιγραφής παιχνιδιών, προκειμένου να γίνει
ευκολότερη η περιγραφή ορισμένων ομάδων παιχνιδιών.
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικοί παίκτες, Αναζήτηση, Αντιπαλότητα, Αναπαράσταση παιχνιδιών, Ευριστικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
87