Γεώτοποι της Ελλάδας.Καταγραφή, Αποτύπωση, Γεωλογικό καθεστώς και Γεωτουριστική αξιολόγηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316642 351 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-02
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Σκέντος Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τριανταφύλλου Μαρία Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπουσα), Καρακίτσιος Βασίλειος Καθηγ., Θεοδώρου Γεώργιος Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεώτοποι της Ελλάδας.Καταγραφή, Αποτύπωση, Γεωλογικό καθεστώς και Γεωτουριστική αξιολόγηση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασια εχει ως στοχο την καταγραφή και γεωτουριστική αξιολόγηση των
γεώτοπων της χωρας με χρηση ΣΓΠ. Οι γεώτοποι αξιολογούνται σε επίπεδο
διοικητικής περιφέρειας με απώτερο σκοπό τη σχεδίαση του γεωτουριστικού χάρτη
και την εκτίμηση της γεωτουριστικής δραστηριότητας ανά γεωγραφική οντότητα.
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωτόποι, Γεωτουρισμός, Περιφερειακή ανάπτυξη, Σγπ, Γεωλογικά μνημεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
145