Δερμοκαλλυντικά: Μικροβιακή Ποικιλότητα σε Πρώτες ύλες και Τελικό Προϊόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316663 520 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Δέλλιου Αναστασία - Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμαλία Δ. Καραγκούνη Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Αδριανή Πανταζίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημήτριος Χατζηνικολάου Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δερμοκαλλυντικά: Μικροβιακή Ποικιλότητα σε Πρώτες ύλες και Τελικό Προϊόν
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Dermoceuticals: Microbial Diversity in Raw materials and Finished Product
Περίληψη:
Η παρουσία μικροοργανισμών στα φαρμακευτικά προϊόντα εγκυμονεί κινδύνους για
την υγεία των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά τα χαρακτηριστικά
των προϊόντων. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας
στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν (αντιηλιακό) μιας φαρμακοβιομηχανίας, με
χρήση κλασσικών μικροβιολογικών τεχνικών, μοριακών τεχνικών (genus specific
PCR, BOX-PCR, ITS-PCR, DGGE, 16S rDNA sequencing) και φυλογενετικής ανάλυσης
(GelCompar II, BLAST, MEGA 5).
Βαρύτητα δόθηκε στο υψηλής καθαρότητας νερό της φαρμακοβιομηχανίας που αποτελεί
το μεγαλύτερο ποσοστό της σύνθεσης του αντιηλιακού. Η μελέτη εστιάστηκε στην
απομόνωση α) του ετερότροφου και ολιγότροφου μεσόφιλου πληθυσμού, β) του
ψυχρόφιλου πληθυσμού και γ) των διηθητών βακτηριών.
Η μοριακή ταυτοποίηση ανέδειξε δύο διακριτούς πληθυσμούς που επικρατούν στο
ενδιαίτημα αυτό. Στον ετερότροφο πληθυσμό κυριαρχεί το γένος Bacillus (B.
aquimaris, B. barbaricus, B. cibi, B. niabensis) ενώ το φύλο Actinobacteria
συμμετέχει σε μικρό ποσοστό (γένη Rhodococcus, Kocuria, Microbacterium). Στον
ολιγότροφο πληθυσμό επικρατούσαν τα α-Proteobacteria (γένη Methylobacterium,
Blastobacter, Bradyrhizobium, Sphingomonas). Το γένος Sphingomonas, θεωρείται ο
υπεύθυνος μικροοργανισμός για τη δημιουργία βιοϋμενίων στις επιφάνειες των
μονάδων παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας ενώ στη συνέχεια προσκολλώνται άλλα
Πρωτεοβακτήρια. Άλλα γένη που εντοπίστηκαν ήταν τα Brevibacillus, Ralstonia,
Burlkholderia, Acinetobacter και Paracoccus. Η μέθοδος της DGGE έδειξε
παρόμοιο πρότυπο ζωνών στις 4 δειγματοληψίες και η ύπαρξη ριβοτύπων στα
δείγματα που αποτελούσαν το διήθημα των μεμβράνων 0,2 μm υποδηλώνει την
παρουσία διηθητών βακτηριών.
Στις υπόλοιπες πρώτες ύλες, και ειδικότερα σε 3 χρωστικές (οξείδια σιδήρου),
ταυτοποίηθηκαν οι μύκητες Penicillium chrysogenum και Neosartorya hiratsukae
Στο τελικό προϊόν διαπιστώθηκε ότι τα συντηρητικά δρουν αποτελεσματικά έναντι
των βακτηρίων E. coli και P. aeruginosa. Η αποτελεσματικότητα τους μετριάζετε
στο βακτήριο Bacillus subtilis το οποίο παραμένει ανιχνεύσιμο έπειτα από 28
μέρες και σε συνδυασμό α) με το μοναδικό στέλεχος (B. safensis) που απομονώθηκε
από κλειστό σωληνάριο αντιηλιακού και β) την ευρεία διασπορά του γένους
Bacillus στο νερό, αποτελεί έναν παράγοντα που θα πρέπει να μελετηθεί
περισσότερο.
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακευτικά και Καλλυντικά Προϊόντα, Νερό υψηλής καθαρότητας, Μικροβιακή Ποικιλότητα, Ολιγότροφα Βακτήρια, Βιώσιμα αλλά μη καλλιεργήσιμα βακτήρια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
245
Αριθμός σελίδων:
302