Διαχρονική παρακολούθηση επιφανειακών μεταβολών σε ενεργά ρήγματα με τη χρήση επίγειου LiDaR και γεωφυσικών διασκοπήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316773 273 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-06
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ζαλούμη Ελισάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλεξόπουλος Ιωάννης Επίκ. Καθηγ. (επιβλέπων), Φουντούλης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ., Βούλγαρης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχρονική παρακολούθηση επιφανειακών μεταβολών σε ενεργά ρήγματα με τη χρήση επίγειου LiDaR και γεωφυσικών διασκοπήσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Monitoring surface evolution along active normal faults using  3D Terrestrial Laser Scanning or LiDaR and geophysical prospection surveys
Περίληψη:
Στόχος ήταν η διαχρονική παρακολούθηση των εδαφικών μεταβολών στο ρήγμα της
Ψάθας, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εφαρμόστηκε η τεχνική της επίγειας
τρισδιάστατης σάρωσης LiDaR για τη διερεύνηση των επιφανεικών μεταβολών και οι
γεωφυσικές διασκοπήσεις για την υπεδαφική έρευνα. Τα αποτελέσματα που προκύψανε
παρουσιάζονται σε χάρτες (α) μεταβολών όπου απεικονίζονται τόσο οι αποθέσεις
όσο και οι απώλειες που παρατηρούνται στην περιοχή αλλά και (β)γεωηλεκτρικών
τομών σύμφωνα με τις οποίες γίνεται μία αξιολόγηση της υπεδαφικής δομής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωφυσική
Τεκτονικη γεωλογία
Γεωμορφολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση, Μεθοδολογία LIDAR, 3D Laser Scanning, Διαχρονική παρακολούθηση, Γεωφυσική έρευνα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
90