Διδακτική παλαιοπεριβάλλοντος στην εκπαίδευση. Εφαρμογή στην παλαιοντολογία σπονδυλωτών και στην παλαιοανθρωπολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316788 338 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-16
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Οικονόμου Διονύσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παυλάκης Πάρις Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Ζαμπετάκη Αλεξάνδρα Ομότ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Θεοδώρου Γεώργιος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διδακτική παλαιοπεριβάλλοντος στην εκπαίδευση. Εφαρμογή στην παλαιοντολογία σπονδυλωτών και στην παλαιοανθρωπολογία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Teaching paleoenvironment in education. Apply in vertebrate paleontology and in paleoanthropology
Περίληψη:
Η εργασία με τίτλο <<Διδακτική παλαιοπεριβάλλοντος στην εκπαίδευση. Εφαρμογή
στην Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών και στην Παλαιοανθρωπολογία>> αποτελεί μία
προσπάθεια εισαγωγής θεμάτων παλαιοπεριβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο.
Συγκεκριμένα στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Ουσιαστικά, σκοπεύει στην παραγωγή ενός
εκπαιδευτικού υλικού, χρηστικού για τους μαθητές. Παράλληλα, πρέπει να μπορούν
οι εκπαιδευτικοί να το διαχειριστούν με ευχέρεια. Εστιάζει σε θέματα
παλαιοντολογίας σπονδυλωτών και παλαιοανθρωπολογίας.
Η προτεινόμενη διαπραγμάτευση του θέματος γίνεται στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ευέλικτη ζώνη). Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε
τρεις θεματικές ενότητες: Παλαιοζωικός Αιώνας, Μεσοζωικός Αιώνας και
Καινοζωικός Αιώνας. Κάθε θεματική ενότητα χωρίζεται σε υποενότητες. Στις
υποενότητες εντάσσονται εμβόλιμα και δραστηριότητες για τους μαθητές. Οι
δραστηριότητες διαθέτουν ποικιλομορφία ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των
μαθητών. Παρουσιάζονται τα θέματα της εξέλιξης των ιχθύων, των ερπετών και
ειδικότερα των δεινοσαύρων, αλλά και των θηλαστικών και του ανθρώπου.
Λέξεις-κλειδιά:
Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Παλαιοανθρωπολογία, Εξέλιξη, Παλαιοπεριβάλλον, Διδακτική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
141