Διερεύνηση της ικανότητας των φοιτητών Χημείας στον νοητικό χειρισμό (περιστροφή και κατοπτρισμός) 2D συμβολικών μοριακών αναπαραστάσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316884 136 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κωστελίδου Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Σιγάλας Καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων), Π. Γιαννακουδάκης Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Π. Ακρίβος Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της ικανότητας των φοιτητών Χημείας στον νοητικό χειρισμό (περιστροφή και κατοπτρισμός) 2D συμβολικών μοριακών αναπαραστάσεων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Investigation of the ability of Chemistry students  to mental manipulation (rotation and mirroring) 2D symbolic molecular representations
Περίληψη:
Στη Χημική εκπαίδευση η αντίληψη, η κατανόηση και ο χειρισμός μοριακών
αναπαραστάσεων αποτελούν απαραίτητες γνωστικές διεργασίες. Πολλές έρευνες έχουν
δείξει μία θετική συσχέτιση μεταξύ της χωρικής ικανότητας των διδασκόμενων και
των επιδόσεων τους στη Χημεία. Η οπτικοχωρική ικανότητα (visual spatial
ability), αποτελεί βασικό παράγοντα της χωρικής ικανότητας (spatial ability)
και περιλαμβάνει τη νοητική οπτικοποίηση, τη μεταφορά και το χειρισμό μη
λεκτικών πληροφοριών, όπως σύμβολα, εικόνες, αντικείμενα και τμήματα αυτών στο
δισδιάστατο (2D) και τρισδιάστατο (3D) χώρο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία
διερευνήθηκε η γενική οπτικοχωρική ικανότητα φοιτητών Χημείας, καθώς και η
δεξιότητά τους να οπτικοποιούν και να χειρίζονται νοητικά (περιστροφή και
κατοπτρισμός) μοριακές δομές μέσα από την παρατήρηση δισδιάστατων συμβολικών
αναπαραστάσεών τους. Η διερεύνηση έγινε με την χρήση της ηλεκτρονικής έκδοσης
του Purdue Spatial Visualization Test of Rotation PSVT:R του
Πανεπιστημίου Purdue, καθώς και με την χρήση δύο πρωτότυπων ηλεκτρονικών τεστ
οπτικοποίησης νοητικών περιστροφών και κατοπτρισμού δισδιάστατων (2D)
συμβολικών μοριακών ναπαραστάσεων. Οι εφαρμογές αυτές σχεδιάστηκαν και
αναπτύχθηκαν για τον σκοπό αυτό και εφαρμόστηκαν σε 37 πρωτοετείς φοιτητές του
Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν από την ανάλυση των
επιδόσεων, λανθασμένων απαντήσεων και μετρούμενων χρόνων απόκρισης των
συμμετεχόντων φοιτητών στα τρία τεστ οπτικοποίησης.
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτικοχωρική Ικανότητα, Κατανόηση στη Χημεία, PSVT:R τεστ, Νοητική Περιστροφή, Νοητικός Κατοπτρισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
VI, 171