Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών της Α Λυκείου που αφορούν τις χημικές αντιδράσεις, τη στοιχειομετρίας τους και τα Οξέα-Βάσεις-Άλατα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316898 168 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σαββίδου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Περικλής Ακρίβος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών της Α Λυκείου που αφορούν τις χημικές αντιδράσεις, τη στοιχειομετρίας τους και τα Οξέα-Βάσεις-Άλατα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Investigation of the origin and the factors of retainment of grade A senior high-school student alternative ideas related to chemical reactions, stoicheiometry and acids-bases-salts
Περίληψη:
Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μια μελέτη, με τη μορφή ερωτηματολογίων, που
δόθηκαν σε μαθητές Β και Γ τάξης Λυκείων. Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων
σχετίζεται με αντικείμενα που διδάχθηκαν, τη σχολική χρονιά 2010-2011. Στόχος
είναι η διερεύνηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών στα αντικείμενα που
διδάσκονται στην Α τάξη του Λυκείου. Η εργασία εξετάζει αντικείμενα σχετικά με
τη στοιχειομετρία των αντιδράσεων καθώς και τα χαρακτηριστικά των οξέων και των
βάσεων, δεδομένου ότι η κύρια αντίδραση με την οποία έρχονται σε επαφή οι
μαθητές είναι αυτή της εξουδετέρωσης.
Στην Α Λυκείου αφιερώνεται ικανοποιητικός χρόνος στην διδασκαλία των
οξειδοαναγωγικών και μεταθετικών αντιδράσεων, οι μαθητές όμως εφαρμόζουν
μηχανιστικούς τρόπους στην επίλυση προβλημάτων. Το γεγονός αυτό τους στερεί τη
δυνατότητα κατανόησης του όλου φαινομένου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της έρευνας, οι μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα κατανόησης της έννοιας της χημικής αντίδρασης καθώς και της
διάκρισης των εννοιών Οξύ – Βάση – Άλας. Οι κύριες δυσκολίες τους εντοπίζονται
στην αρχή διατήρησης της μάζας και στην κατανόηση της μορφής και της δομής των
χημικών ενώσεων που συμμετέχουν σε μια αντίδραση. Το σημαντικότερο πρόβλημα
εντοπίζεται στην γραφή χημικών αντιδράσεων.
Τέλος προτείνονται διδακτικές διαδικασίες, πρακτικές, πειραματικές και
συγγραφικές ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της διδασκαλίας στα παραπάνω
αντικείμενα.
Λέξεις-κλειδιά:
Διδακτική της Χημείας, Λύκειο, Εναλλακτικες αντιλήψεις, Αντιδράσεις και στοιχειομετρία, Οξέα-βάσεις-άλατα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
VI, 111