Εισοσωμικές πρωτεΐνες: μελέτη των σχέσεων δομής – λειτουργίας στον υφομύκητα Aspergillus nidulans

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317076 211 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γεράνιος Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Μιλτιάδης Α. Τύπας, Καθηγήτρια Αμαλία Καραγκούνη – Κύρτσου, Καθηγητής Γεώργιος Διαλλινάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εισοσωμικές πρωτεΐνες: μελέτη των σχέσεων δομής – λειτουργίας στον υφομύκητα Aspergillus nidulans
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Eisosomal proteins: study of structure-function relationships in the hyphomycete Aspergillus nidulans
Περίληψη:
Τα συστατικά της πλασματικής μεμβράνης των κυττάρων δεν είναι τυχαία
κατανεμημένα σε αυτήν, αντιθέτως διαμερισματοποιούνται σε συγκεκριμένες
περιοχές της. Τα τρία κυρίως μελετημένα μεμβρανικά διαμερίσματα στο ζυμομύκητα
Saccharomyces cerevisiae είναι: το μεμβρανικό διαμέρισμα που περιλαμβάνει τη
Can1 (Membrane Compartment of Can1, MCC), το μεμβρανικό διαμέρισμα που
περιλαμβάνει την Pma1 (Membrane Compartment of Pma1, MCC) και το μεμβρανικό
διαμέρισμα που περιλαμβάνει το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα TORC2 (Membrane Compartment
of TORC2, MCT). Η σωστή διαμερισματοποίηση των συστατικών πρωτεϊνών του MCC
εξαρτάται από την ύπαρξη ενός πολυπρωτεϊνικού συμπλέγματος, του εισοσώματος.
Κύρια πρωτεΐνη οργανωτής των εισοσωμάτων στο S. cerevisiae είναι η πρωτεΐνη
Pil1, η οποία αποτελείται από την αυτόνομη δομική περιοχή ημισεληνοειδούς
σχήματος BAR (Bin/Amphyphisin/Rvs). Οι πρωτεΐνες με την περιοχή BAR είναι
ομοδιμερή και σημαντικές για τη σταθεροποίηση και διατήρηση της κάμψης της
μεμβράνης, και σχετίζονται με διάφορες λειτουργίες του κυττάρου όπως η
διαδικασία ενδοκύτωσης μέσω κλαθρίνης. Ομόλογη πρωτεΐνη της εισοσωμικής Pil1
στον υφομύκητα Aspergillus nidulans, είναι η PilA. Στην παρούσα εργασία
διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις συγκεκριμένων αμινοξικών υποκαταστάσεων στη δομική
περιοχή BAR στη λειτουργικότητα του μορίου της PilA σε στελέχη του A. nidulans.
Ως δείκτες για τη φυσιολογική λειτουργικότητα της PilA χρησιμοποιήθηκαν οι
εισοσωμικές πρωτεΐνες AnNce102 και PilB. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
συγκεκριμένα αμινοξικά κατάλοιπα της περιοχής BAR είναι σημαντικά για το
φυσιολογικό διμερισμό του μορίου, και για την αλληλεπίδρασή του με την
πλασματική μεμβράνη του κυττάρου.
Λέξεις-κλειδιά:
Aspergillus, PilA, Εισοσώματα, Πρωτεΐνες BAR
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
vi, 122