Εκτίμηση καθυστέρησης με υψηλή ακρίβεια κατά την μετάδοση ήχου σε συστήματα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας μη ακουστά πιλοτικά σήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317113 296 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-15
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αλεξίου Βαγγέλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Ελευθεριάδης Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση καθυστέρησης με υψηλή ακρίβεια κατά την μετάδοση ήχου σε συστήματα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας μη ακουστά πιλοτικά σήματα
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Real-time high-resolution delay estimation in audio communication using inaudible pilot signals
Περίληψη:
Mελετήθηκε η κατασκευή σημάτων-πιλότων καθώς επίσης και τεχνικές επεξεργασίας
στον δέκτη που μπορούν να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με ήχο,
προκειμένου να εκτιμήσουμε με μεγάλη ακρίβεια την καθυστέρηση που υπόκειται ένα
ηχητικό σήμα από το ένα τερματικό εως το άλλο. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες
του ανθρώπινου μοντέλου ακουστότητας, κατασκευάζουμε τον πιλότο ώστε να μην
γίνεται
αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί και επηρεάζει την εμπειρία του χρήστη, καθώς ο
πιλότος εισάγεται στο ηχητικό σήμα κατά την μετάδοση του τελευταίου. Ταυτόχρονα
σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε την ακρίβεια των εκτιμήσεων της καθυστέρησης
που λαμβάνουμε στον δέκτη. Παρατίθεται μαθηματική μοντελοποίηση του συστήματος,
ανάλυση τεχνικών διαμόρφωσης του σήματος και πιθανών παλμών προς χρήση, καθώς
επίσης και υπολογισμός της φασματικής πυκνότητας ισχύος των προτεινόμενων
πιλότων. Παρέχονται αποτελέσματα προσομοιώσεων που επαληθεύουν την
αποδοτικότητα των τεχνικών που επιλέγονται και αναδεικνύουν την υπεροχή τους,
σε σύγκριση με παραπλήσια συστήματα που υιοθετούν ευρέως χρησιμοποιούμενους
παλμούς. Η πιθανότητα σφάλματος με ακρίβεια ενός δείγματος θεωρείται η κατάλληλη
μετρική για τον έλεγχο της επίδοσης του συστήματος που προτείνουμε, καθώς
απαιτείται υψηλή ακρίβεια. Επιπλέον, εξετάζουμε την απόδοση του συστήματος
αφότου περάσει το σύνθετο ηχητικό σήμα από συμπίεση, και τέλος υπολογίζεται η
πιθανότητα σφάλματος με ακρίβεια κλασματική του ενός δείγματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Εκτίμηση καθυστέρησης, Μη ακουστός σήμα-πιλότος, Συστήματα πραγματικού χρόνου, Πολυμέσα - ήχος, Δικτυακη μουσική εκτέλεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
98