Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων στη Παράκτια Ζώνη της Νήσου Αστυπάλαιας (Ν.Α. Αιγαίο)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317185 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-10
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Παπούλια Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρουκιάν Χαμπίκ Καθηγ. (Επιβλέπων), Γάκη- Παπαναστασίου Καλλιόπη Καθηγ., Καρύμπαλης Ευθύμιος Επίκ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων στη Παράκτια Ζώνη της Νήσου Αστυπάλαιας (Ν.Α. Αιγαίο)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εκτίμηση της επιδεκτικότητας της παράκτια
ζώνης της νήσου Αστυπάλαιας (Ν.Α Αιγαίο) στους φυσικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι
που εξετάζονται είναι η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης και τα θαλάσσια κύματα
βαρύτητας.
Για την κατηγοριοποίηση των ακτών της νήσου Αστυπάλαιας ως προς την
επιδεκτικότητά τους στην αναμενόμενη (μελλοντική) άνοδο της θαλάσσιας στάθμης,
εφαρμόστηκε ο Δείκτης Επιδεκτικότητας Ακτών, αξιοποιώντας τη τεχνολογία των
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Ο δείκτης επιτρέπει τη συνεκτίμηση επτά
μεταβλητών: γεωλογία, γεωμορφολογία, παράκτια κλίση, ρυθμός μεταβολής της
σχετικής ανόδου της θαλάσσιας στάθμης, ρυθμός προέλασης/ υποχώρησης της
ακτογραμμής, μέσο εύρος παλίρροιας και μέσο σημαντικό ύψος κύματος.Σχετικά με
την εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας ζώνης της νήσου Αστυπάλαιας στα
θαλάσσια κύματα βαρύτητας, η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τρία
στάδια: αυτό της αναγνώρισης της ζώνης κατάκλυσης, τη συλλογή δεδομένων και τον
υπολογισμό της τρωτότητας πληθυσμού, κτηρίων, χρήσεων γης και προστατευόμενων
περιβαλλοντικά περιοχών και την αποτύπωση της τρωτότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβάλλον
Γεωμορφολογία
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικοί Κίνδυνοι, Αστυπάλαια, Ανοδος θαλάσσιας στάθμης, Τσουνάμι, Γεωμορφολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
158
Αριθμός σελίδων:
175