Ελαιόδεντρο-Ελιά και Ελαιόλαδο. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία Χημείας στο Λύκειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317197 87 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-07
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σμπιλή Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρομούστακος Θωμάς Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελαιόδεντρο-Ελιά και Ελαιόλαδο. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία Χημείας στο Λύκειο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Development of educational material for teaching in Chemistry of Secondary Education subjects related to Olive tree-Olive and Olive oil.
Περίληψη:
Στην ελιά, τον καρπό της και το προϊόν της, το ελαιόλαδο, δομήθηκε ένας
ολόκληρος πολιτισμός που σφυρηλάτησε αξίες και σφράγισε το Ελληνικό πνεύμα.
Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου των βασικών
ελληνικών δέντρων, καρπών και προϊόντων τους και συγκεκριμένα του
ελαιόδεντρου, της ελιάς και του ελαιόλαδου. Έχοντας δε ως γνώμονα βασικά
κριτήρια συγγραφής ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου, συλλέχτηκαν βασικές
πληροφορίες και χημικές γνώσεις, από το ελαιόδεντρο και τα χαρακτηριστικά του
μέχρι τις χρήσεις της ελιάς και του ελαιολάδου. Συγχρόνως, πραγματοποιήθηκε και
μια έρευνα διερεύνησης των γνώσεων των μαθητών Β΄ Λυκείου, τα αποτελέσματα της
οποίας ενισχύουν την ανάγκη ενασχόλησης σε διδακτικό επίπεδο με το συγκεκριμένο
θέμα.
Σκοπός της εργασίας, ήταν αφ’ ενός να αποσαφηνισθούν παρανοήσεις και αμφιβολίες
για την προέλευση αυτού του πολύτιμου και Ελληνικού αγαθού και αφετέρου να
αποτελέσει κίνητρο ώστε οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν μια θετική στάση
απέναντι στη Χημεία, να κατανοήσουν την ύπαρξη και τη χρησιμότητά της, μέσα από
τις προτεινόμενες δραστηριότητες, με προϊόντα όπως την ελιά και το ελαιόλαδο,
τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά και ποικιλοτρόπως. Επειδή το θέμα της
εργασίας είναι σχεδόν ανεξάντλητο, παρουσιάζονται βασικές δομές αυτού
καλύπτοντας ένα αρκετά μεγάλο εύρος ενοτήτων σχετικά με την ελιά και το
ελαιόλαδο.
Η εναλλακτική στρατηγική διδασκαλίας που προτείνεται για αυτό, είναι η μέθοδος
«εκπαιδευτικό θέμα έρευνας (project)» σε μαθητές της Β΄ Λυκείου.
Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αξιόλογο εργαλείο στα
χέρια των εκπαιδευτικών, όχι μόνο για εκείνους που ασχολούνται με
Περιβαλλοντικά Προγράμματα αλλά και για εκείνους που αναλαμβάνουν ερευνητικές
εργασίες στο Λύκειο, προσπαθώντας δικές τους ανησυχίες και ευαισθησίες να τις
μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές κάνοντάς τους ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες με
θετική σκέψη και ωριμότητα.
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικό υλικό, Διαθεματικότητα/βιεπιστημονικότητα, Ομαδοσυνεργατική, Εκπαιδευτικό θέμα έρευνας, Ελιά/ελαιόλαδο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
314

document.pdf
10 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.