Ελαστικές μέθοδοι συμπίεσης για ερωτήματα αναλυτικής επεξεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317199 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-18
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Φούφουλας Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ιωαννίδης Καθηγητής (Επιβλέπων), Αλέξης Δελής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελαστικές μέθοδοι συμπίεσης για ερωτήματα αναλυτικής επεξεργασίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Elastic compression techniques for analytical query workloads
Περίληψη:
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση αλγορίθμων συμπίεσης σχεσιακών
δεδομένων. Τα δεδομένα που μας απασχολούν χρησιμοποιούνται σε κατανεμημένα
συστήματα στόχος των οποίων είναι η αναλυτική επεξεργασία τους (OLAP). Σε αυτά
τα συστήματα σημαντική διαδικασία είναι το κόστος μεταφοράς των δεδομένων πάνω
στο δίκτυο καθώς και η διάταξή τους στο δίσκο, που επηρεάζει τον χρόνο
εκτέλεσης των σαρώσεων που εκτελούνται πολύ συχνά. Στα πλαίσια της εργασίας
εξετάζουμε τις διαφορετικές διατάξεις των σχεσιακών δεδομένων στο δίσκο οι
οποίες οδηγούν σε βελτιστοποίηση των ερωτημάτων, καθώς και τη συμπίεση τους η
οποία μπορεί να μειώσει το κόστος μεταφοράς των δεδομένων. Προτείνουμε
παραμετροποιήσιμους αλγόριθμους που προσφέρουν συμφέρουσες λύσεις ανάμεσα στο
βαθμό συμπίεσης και στο χρόνο εκτέλεσής τους , ώστε να επιλέγονται κατά
περίπτωση οι καλύτερες παράμετροι ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου και την
κατάστασή του την δεδομένη στιγμή.
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπίεση, Διάταξη δεδομένων, Αναλυτική επεξεργασία, Μεταφορά δεδομένων, Σειριοποίηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5,6,7,8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
58