Εμπόδια εισόδου και αποτελεσματικότητα της αγοράς: Η περίπτωση της Microsoft

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317211 100 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-11
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σαλάππας Θεοφάνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λιωνής Νικόλαος Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εμπόδια εισόδου και αποτελεσματικότητα της αγοράς: Η περίπτωση της Microsoft
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Entry restrictions and market efficiency: The Microsoft case
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν τα εμπόδια εισόδου που
χρησιμοποίησε η Microsoft ώστε να εδραιώσει τα προϊόντα της στην αγορά του
λογισμικού και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα των
φυλλομετρητών (browsers). Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος που το πετυχαίνει και
η προσπάθεια αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Τα δύο πρώτα
κεφάλαια περιλαμβάνουν μια ιστορική περιγραφή τόσο του Διαδικτύου, όσο και της
Microsoft από την ίδρυσή της, έως τις μέρες μας. Στα κεφάλαια τρία και τέσσερα
παρουσιάζονται ο πόλεμος των browsers τις τελευταίες δεκαετίες καθώς και οι
κυριότεροι browsers της αγοράς, με τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Το κεφάλαιο
πέντε αναλύει τα εμπόδια εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά και παρουσιάζει τους
τρόπους που τα χρησιμοποίησε η Microsoft έτσι ώστε να αποκλείσει τις
ανταγωνιστικές εταιρείες και τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ακολουθεί, το έκτο
κεφάλαιο, όπου περιγράφεται η προσπάθεια για την αποκατάσταση της ισορροπίας
στην αγορά του λογισμικού, τόσο μέσω νομοθεσιών όσο και κυρώσεων, κυρίως από
την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Δικαστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη
αυτή.
Λέξεις-κλειδιά:
Microsoft, Φυλλομετρητές, Εμπόδια εισόδου, Αποτελεσματικότητα αγοράς, Αντιμονοπωλιακή νομοθεσίατακτικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
101

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.