Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317215 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σχιζοδήμου Αγορίτσα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Περικλής Ακρίβος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Senior high school grade A student alternative ideas on the formation and properties of molecules.
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα 1613 μαθητών
και μαθητριών των Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, κατά το σχολικό έτος
2010-2011. Ο στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση, με τη μορφή
ερωτηματολογίων, της γνώσης που έχουν αποκτήσει και των εναλλακτικών αντιλήψεων
που έχουν υιοθετήσει μαθητές Λυκείου αναφορικά με ένα σύνολο εννοιών σχετικών
με το μόριο, τον χημικό δεσμό και τις ιδιότητες των χημικών ενώσεων τα οποία
διδάσκονται στην ύλη της Χημείας στην Α’ τάξη του Λυκείου.
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα ευρύ σύνολο μαθητών και σε μια ποικιλία
σχολικών μονάδων έτσι ώστε να προκύψει ένα ικανοποιητικό δείγμα
αντιπροσωπευτικό της διαστρωμάτωσης των μαθητών Λυκείου στο σύνολο της χώρας.
Στο δείγμα των σχολικών μονάδων περιλαμβάνονται Λύκεια μεγάλων ή μικρών αστικών
κέντρων καθώς και μη αστικών περιοχών, δημόσια, ιδιωτικά και πειραματικά καθώς
και μερικά «ειδικά» σχολεία όπως διαπολιτισμικό, ιεροσπουδαστικό και μουσικό.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας οι μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
γνώσεων σχετικά με τις έννοιες του μορίου και του χημικού δεσμού. Οι κύριες
δυσκολίες τους εντοπίζονται στην κατανόηση του σχηματισμού των μορίων και το
είδος του δεσμού μεταξύ των ατόμων καθώς και του φαινομένου της διάλυσης μιας
ουσίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Διδασκαλία χημείας , Εναλλακτικές αντιλήψεις, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μόριο, Χημικός δεσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
VII,94