Ενδογενή βακτήρια της περιοχής του Ασπροπύργου με ικανότητα βιοεξυγίανσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317219 298 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-22
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κουταλιανού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραγκούνη Αμαλία Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Χατζηνικολάου Δημήτριος Επίκ. Καθηγητής, Διαλλυνάς Γεώργιος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδογενή βακτήρια της περιοχής του Ασπροπύργου με ικανότητα βιοεξυγίανσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Bacteria from tha area of Aspropirgos which can biodegrade crude oil
Περίληψη:
Το πετρέλαιο (από το ελληνικό πέτρα και έλαιο, "λάδι της πέτρας" / λατινικά
petroleum), που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος
χρυσός ή τσάι του Τέξας, είναι παχύρρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό
υγρό πέτρωμα, που αποτελεί και τη σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.
Λόγω της συνεχής εκμετάλλευσης και εξόρυξης πετρελαίου παρατηρείται μια όλο και
αυξανόμενη απελευθέρωση υδρογονανθράκων στο περιβάλλον είτε λόγω ατυχημάτων
είτε εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πάνω από 90% προέρχεται απευθείας
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν και την κύρια πηγή
ρύπανσης του νερού και του χώματος
Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη βιοεξυγίανσης των περιοχών που ρυπαίνονται με
πετρέλαιο. Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι βιοεξυγίανσης ρυπασμένων με πετρέλαιο
περιοχών. Ανάμεσά τους διακρίνονται οι φυσικές μέθοδοι βιοεξυγίανσης αλλά και
διάφορες μηχανικές μέθοδοι. Το ενδιαφέρον όμως της επιστημονικής κοινότητας
έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στην διαδικασία της βιοαποικοδόμησης για την
αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο.
Με στόχο την βιοεξυγίανση ρυπασμένων με πετρέλαιο περιοχών περίπου εκατό
βακτήρια απομονώθηκαν από την λίμνη Κουμουνδούρου και τη θαλάσσια περιοχή του
Ασπροπύργου, καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό Nutrient Broth με προσθήκη 10% αργού
πετρελαίου και ελέγχθησαν για την ταυτοποίηση μιας n-alkane μονοξυγενάσης
χρησιμοποιώντας γενικούς εκκινητές που ενισχύουν το γονίδιο (alkB). Αυτά τα
οποία έφεραν το γονίδιο alkB χαρακτηρίστηκαν περαιτέρω με 16S rDNA αλληλούχιση.
Τα βακτήρια αυτά ήταν ικανά να μεγαλώσουν σε υγρές καλλιέργειες με αργό
πετρέλαιο ως μοναδική πηγή άνθρακα. Στα επιλεγμένα στελέχη έγινε εκτίμηση του
ρυθμού βιοαποικοδόμησης. Τέλος φτιάχτηκαν τρείς ομάδες (consortium) βακτηρίων
και μελετήθηκε σε καλλιέργειες με θρεπτικό Walne medium και προσθήκη 10% αργού
πετρελαίου η ικανότητά τους να βιοαποικοδομούν ρυπασμένο με πετρέλαιο νερό.
Λέξεις-κλειδιά:
Bιοεξυγίανση, Bιοαποικοδόμηση, Aργό πετρέλαιο , Eνδογενή βακτήρια, Ασπρόπυργος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
130