Ενδοκυτταρικα μαγνητικά τροποποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ως σκιαγραφικοί παράγοντες στη μαγνητική τομογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317222 198 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπανικολόπουλος Αλέξανδρος-Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Ευταξίας Καθηγητής, Δ. Σταμόπουλος Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδοκυτταρικα μαγνητικά τροποποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ως σκιαγραφικοί παράγοντες στη μαγνητική τομογραφία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Intracellular magnetic modified red blood cells as contrast agents in magnetic resonance imaging
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία προτείνουμε σαν νέους κυτταρικούς σκιαγραφικούς παράγοντες
(κΣΚΠ) στη μαγνητική τομογραφία μαγνητικά τροποποιημένα ερυθροκύτταρα (μτΕΚ)
ανθρώπινου αίματος. Ο νέος κΣΚΠ αναμένεται να βελτιώσει την αντίθεση της
καταγραφόμενης εικόνας και να δώσει τη δυνατότητα απεικόνισης του
καρδιαγγειακού συστήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα της τάξης των δεκάδων
ημερών. Εξετάσαμε δύο τρόπους μαγνητικής τροποποίησης των ερυθροκυττάρων: (Α)
μέσω αφαίρεσης της αιμοσφαιρίνης και (Β) μέσω ενδοκυττάρωσης νανοσωματιδίων
οξειδίων σιδήρου μαγνητίτη (Fe3O4). Τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας
μελετήθηκαν με τεχνικές μικροσκοπίας (οπτικό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο ατομικής
δύναμης, μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης) και με μαγνητόμετρο υπεραγώγιμής
κβαντικής συμβολής. Συμπεράναμε ότι δημιουργία μτΕΚ με σχετικά γρήγορες και
απλές εργαστηριακές τεχνικές είναι εφικτή.
Λέξεις-κλειδιά:
Σκιαγραφικός παράγοντας, Μανγητική τομογραφία, Ερυθροκύτταρα, Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, Υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
106

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.