Ενζυμικά κέντρα βασισμένα σε παράγωγα κινολινονών-κουμαρινών.Μοντέλα ενώσεων συναρμογής κινολινονών με Zn(II), Cu(II) καιCo(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317228 109 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-14
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κιούση Σταυρούλα-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρκόπουλος Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενζυμικά κέντρα βασισμένα σε παράγωγα κινολινονών-κουμαρινών.Μοντέλα ενώσεων συναρμογής κινολινονών με Zn(II), Cu(II) καιCo(II)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις υδρόξυκινολινόνες και στις
κουμαρίνες, τόσο για τις μεθόδους παρασκευής τους όσο και για τις χημικές-
βιολογικές τους ιδιότητες.
Η παρουσία του δικαρβόνυλο συστήματος είναι σημαντική για τις βιολογικές τους
ιδιότητες, ενώ η ισχυρή αντιμικροβιακή δράση των κινολινονών και οι σημαντικές
αντιοξειδωτικές ιδιότητες των κουμαρινών ενισχύονται από την παρουσία των
μεταλλικών ιόντων Cu(II), Co(II) και Zn(II).
Η δομή των απομονωμένων ενώσεων συναρμογής των προιόντων από την αντίδραση
αυτής προσδιορίζονται με τη βοήθεια στοιχειακών αναλύσεων, φασμάτων UV-Vis,
IR, 1H NMR, 13C NMR καθώς και μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας
Λέξεις-κλειδιά:
Κουμαρίνες, Κινολινόνες, Σύμπλοκα, Μεταλλικά ιόντα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
125