Έλεγχος δράσης βιοενεργών ουσιών Aκτινοβακτηρίων έναντι παθογόνων (κλινικών) μικροοργανισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317535 160 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-22
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Μαμούχα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Γεώργιος Διαλλινάς Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Χατζηνικολάου Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έλεγχος δράσης βιοενεργών ουσιών Aκτινοβακτηρίων έναντι παθογόνων (κλινικών) μικροοργανισμών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα 2/3 των αντιβιοτικών παράγονται από ακτινομύκητες και το 80% αυτών
από τους στρεπτομύκητες.
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της βιοενεργότητας
περιβαλλοντικών στελεχών streptomyces έναντι κλινικών στελεχών και η σύγκριση
με την αναστολή που προκαλείται από αντιβιοτικά προτεινόμενα από τα Πρότυπα του
Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων
Υλικά και Μέθοδοι: Επιλέχθηκαν 17 στελέχη, με βαση την υψηλή βιοενεργότητα που
παρουσιάζαν και εξετάστηκαν έναντι κλινικών στελεχών των γενών
Staphylococcus, Enterococcus, Nocardia, Mycobacterium Other Than
Tuberculosis-MOTT, Mycobacterium tuberculosis complex, Proteus, E. coli,
Klebsiella και Pseudomonas. Η αξιολόγηση της βιοενεργότητας έγινε με τη Μέθοδο
Διάχυσης σε
Άγαρ σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα Mueller-Hinton.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα επιλεγμένα στελέχη Streptomyces, δύο
ανέστειλλαν την ανάπτυξη δύο στελεχών Staphylococcus, 13 ανέστειλλαν την
ανάπτυξη δέκα στελεχών Nocardia και 13 ανέστειλλαν έξι στελέχη ΜΟΤΤ. Καμία
αναστολή δεν παραρατηρήθηκε στο γένος Enterococcus και στα κλινικα Gram
αρνητικά στελέχη. Παρατηρήθηκε ότι η βιοενεργότητα των περιβαλλοντικών στελεχών
ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρίσιμη με εκείνη των αντιβιοτικών. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένα στελέχη Streptomyces
προκάλεσαν μεγαλύτερη αναστολή στα κλινικά στελέχη σε σχέση με τα γνωστά
αντιβιοτικά.
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιβιοτικά, Στρεπτομύκητες, Κλινικά στελέχη, Ελεγχος βιοενεργοτητας, Μυκοβακτήρια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
123
Αριθμός σελίδων:
vii, 152