Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317832 400 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-23
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μανδρούκα Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Γκότσης Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.(Επιβλέπων), Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης Καθηγητής Ο.Π.Α., Άννα Παγοροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Spiritual leadership as a business and organizations model: philosophical, ethical and psychological foundation
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, θα γίνει μία επισκόπηση των θεωριών και ερευνών σχετικά
με την πνευματικότητα και την πνευματική ηγεσία, καθώς και θα μελετηθούν τα
χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν καλό ηγέτη. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι να εξεταστεί από φιλοσοφικής, ηθικής και ψυχολογικής πλευράς πώς η
πνευματική ηγεσία μπορεί να γίνει υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και
οργανισμών. Οι περισσότερες θεωρίες ηγεσίας εστιάζουν κυρίως στην προσέγγιση
της συμπεριφοράς του ηγέτη καθώς θεωρείται ότι οι συμπεριφορές μαθαίνονται πιο
εύκολα από ότι τα γνωρίσματα και μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική
ηγεσία. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μια από τις απαραίτητες συνθήκες για τη
δημιουργία και τη διατήρηση της πνευματικότητας στο εργασιακό περιβάλλον
επικεντρώνεται σε ένα εσωτερικό κάλεσμα υπέρβασης του εαυτού. Κατά αυτόν τον
τρόπο ο πνευματικός ηγέτης στηριζόμενος σε πνευματικές αξίες, και με βασικό
άξονα την αγάπη, δημιουργεί ένα όραμα μέσα στο οποίο, τόσο ο ίδιος ο ηγέτης όσο
και οι ακόλουθοι, βιώνουν μια αίσθηση καθήκοντος, την αίσθηση ότι η ζωή έχει
νόημα και σκοπό. Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί στην αλληλεπίδραση του ηγέτη
με τους ακολούθους του, ο τρόπος συμπεριφοράς, η επιρροή που ασκείται με τα όλα
τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα, είτε αναφερόμαστε στην ίδια την κοινότητα,
τον οργανισμό ή την επιχείρηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευματικότητα, Πνευματική Ηγεσία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ηθική και Φιλοσοφία του Μάνατζμεντ, Πνευματικές Αξίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
92

document.pdf
835 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.