Η υπόθεση της ενότητας στην περίπτωση των μη λεκτικών ρεαλιστικών ερεθισμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317882 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Αγγελάκη Στέλλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μουτούσης Κων/νος Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων),Βατάκη Αργυρώ Ερευνήτρια,Πρωτόπαπας Αθανάσιος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η υπόθεση της ενότητας στην περίπτωση των μη λεκτικών ρεαλιστικών ερεθισμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Unity assumption in the case of realistic non-speech stimuli
Περίληψη:
Με ποιο τρόπο αντιλαμβανόμαστε κάποια εισερχόμενα ερεθίσματα ως ανήκοντα σε ένα
γεγονός; Η απάντηση είναι μέσω της πολυαισθητηριακής ενοποίησης. Όμως η
κατανόηση των κανόνων που την διέπουν και των παραγόντων που την επηρεάζουν
είναι ακόμα περιορισμένη. Υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει πως έχουμε την
τάση να ενοποιούμε γεγονότα που «ταιριάζουν μαζί», γνωστή και ως «υπόθεση της
ενότητας» η οποία έχει επαληθεφτεί στην περίπτωση των λεκτικών και των απλών,
μη λεκτικών ερεθισμάτων. Πάνω σε αυτή τη θεωρία στηρίζουμε την υπόθεσή μας πως
δημιουργώντας σύμφωνες και ασύμφωνες συνθήκες οπτικοακουστικών ζευγαριών θα
είναι εφικτό να παρατηρήσουμε το φαινόμενο της ενοποίησης και στην περίπτωση
των μη λεκτικών, ρεαλιστικών ερεθισμάτων (στην περίπτωση των σύμφωνων
συνθηκών). Στην περίπτωση που η ενοποίηση είναι παρούσα θα έχουμε μικρότερο
χρόνο απόκρισης, αλλά και χαμηλότερη απόδοση ως προς την κρίση χρονικής σειράς
στις σύμφωνες συνθήκες. Η υπόθεσή μας επαληθεύτηκε από τα αποτελέσματα, γεγονός
που αποτελεί απόδειξη για την ύπαρξη του φαινομένου της ενοποίησης στην
περίπτωση των μη λεκτικών, ρεαλιστικών ερεθισμάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Υπόθεση της ενότητας, Επίδραση της ενότητας, Πολυαισθητηριακή ενοποίηση, Ρεαλιστικά μη-λεκτικά ερεθίσματα, Έργο κρίσης χρονικής σειράς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
39

document.pdf
988 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.