Η Χημεία του ζαχαροπλαστείου - Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μια πιο «γλυκιά» Χημεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317890 383 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-09
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Λυμπεροπούλου - Καραλιώτα (επιβλέπουσα), Αναπλ. Καθηγήτρια Σ. Μηνιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Δ. Σταμπάκη - Χατζηπαναγιώτη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Χημεία του ζαχαροπλαστείου - Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μια πιο «γλυκιά» Χημεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη σύγχρονη εποχή κρίνεται πλέον αναγκαία η σύνδεση της Χημείας με την
καθημερινή ζωή. Κι αυτό, γιατί ένας από τους στόχους της διδακτικής
διαδικασίας, είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους
βοηθήσει, να αποβάλλουν την αρνητική στάση που έχουν απέναντι στο μάθημα της
Χημείας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, γίνονται προσπάθειες να συνδυάζεται
η διδασκαλία χημικών εννοιών με την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή των
μαθητών. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται σε προϊόντα ζαχαροπλαστείου. Έτσι, τα
γλυκά αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας, η
οποία αποσκοπεί στη σύνδεση της Χημείας με την καθημερινή ζωή των μαθητών και
πιο συγκεκριμένα με τη σύσταση και τις διεργασίες παρασκευής των γλυκών.
Αρχικά εξετάστηκε το περιεχόμενο των βιβλίων Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου
και Λυκείου, καθώς και Οικιακής Οικονομίας του Γυμνασίου, ώστε να διαπιστωθεί,
εάν τα γλυκά χρησιμοποιούνται σε παραδείγματα εφαρμογών στη διδασκαλία βασικών
εννοιών Χημείας. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο που αποτελείται από
27 ερωτήσεις κατανεμημένες σε 9 ασκήσεις ανοιχτού και κυρίως κλειστού τύπου.
Πραγματοποιήθηκε προέλεγχος με 18 μαθητές της Β’ Λυκείου, όπου μετρήθηκε η
αξιοπιστία και η εγκυρότητα των ερωτήσεων. Στην κυρίως έρευνα συμμετείχαν 105
μαθητές της Β’ Λυκείου γενικής παιδείας, από διάφορα σχολεία της Αθήνας. Με
βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των
ερωτηματολογίων, προτάθηκαν δραστηριότητες και πειράματα διερευνητικού
χαρακτήρα βασισμένα στη θεωρία του εποικοδομητισμού, που μπορούν να
αξιοποιηθούν στη διδασκαλία βασικών εννοιών Χημείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Προϊόντα ζαχαροπλαστείου, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Παρανοήσεις, Διδακτική πρόταση, Εποικοδομητισμός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10,13,15,17
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
95
Αριθμός σελίδων:
229