Η χημική βάση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότασης διδασκαλίας Χημείας στη Γ’ Γυμνασίου με θέμα τον κρόκο- Κοζάνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317892 366 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσιώγκα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Τσιμίδου Καθηγήτρια ΑΠΘ (επιβλέπουσα)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χημική βάση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότασης διδασκαλίας Χημείας στη Γ’ Γυμνασίου με θέμα τον κρόκο- Κοζάνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Working with pupils of the high-school in Krokos (Kozani, Greece) on saffron production, processing, quality, traceability and authenticity aspects
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της διατριβής με τίτλο «Η χημική βάση των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότασης
διδασκαλίας Χημείας στη Γ’ Γυμνασίου με θέμα τον κρόκο-Κοζάνης». Στο σχέδιο
εργασίας 36 μαθητές του Γυμνασίου στο χωριό Κρόκος (που βρίσκεται στην περιοχή
παραγωγής του ΠΟΠ προϊόντος «κρόκος Κοζάνης») ασχολήθηκαν με θέματα που
σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα
και την αυθεντικότητα αυτού του πολύτιμου προϊόντος. Ο στόχος της εργασίας ήταν
η ευαισθητοποίηση των μελών της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία της
καλλιέργειας στην οικονομία της περιοχής και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και της καινοτομίας στην καλλιέργεια του κρόκου και την αξιοποίηση του τελικού
προϊόντος. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και η συνολική εμπειρία που
απέκτησαν οι μαθητές, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στο κοινό στο πλαίσιο
ημερίδας με τίτλο «Κρόκος Κοζάνης και η αειφορική διαχείριση του», με
παρουσιάσεις από τους μαθητές και επαγγελματίες της περιοχής και τοπικά
εδέσματα με κρόκο. Η ολοκλήρωση της εργασίας έλαβε χώρα με την παρουσίαση του
Σχεδίου Εργασίας στο WG2 Interim meeting on Phytochemistry and Metabolomics and
WG1/WG3/WG4.Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building, COST FA
1101-Interim meeting in Chania (29.5- 1.6.2013). Πρώτη φορά στη σχολική ζωή του
Γυμνασίου Κρόκου πραγματοποιήθηκε ανάλογο σχέδιο εργασίας για το σημαντικότερο
προϊόν της περιοχής που παράγεται για περισσότερα από 100 χρόνια σε 20 χωριά
γύρω από τον Κρόκο. Παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να εκπονηθούν σε
άλλες περιοχές που παράγουν ή καταναλώνουν σαφράν και να αποτελέσουν υπόδειγμα
για ένα βιωματικού χαρακτήρα επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Κρόκος-Κοζάνης, Μέθοδος Project, Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, Επίσκεψη στο πεδίο, Βιωματική μάθηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
iii-vii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
xiii, 83