Ηλεκτρικά οχήματα και έξυπνα δίκτυα: ανοικτά προβλήματα και ερευνητικές κατευθύνσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317902 275 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-31
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Συκά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Σταυρακάκης Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηλεκτρικά οχήματα και έξυπνα δίκτυα: ανοικτά προβλήματα και ερευνητικές κατευθύνσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Electric vehicles and smart grids: open problems and research directions
Περίληψη:
Η διπλωματική αυτή εργασία στόχο έχει την μελέτη ηλεκτρικών οχημάτων και
ειδικότερα την σύνδεση τους με το έξυπνο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πρώτο
κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα έξυπνα δίκτυα και μια αρχική προσέγγιση στα
ηλεκτρικά οχήματα. Ορισμένα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο
και να αναπτυχθεί μία αμφίδρομη «σχέση». Μπορούν επίσης να δρουν ξεχωριστά ή να
οργανωθούν σε ομάδες. Επίσης παρουσιάζεται η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων
στην σημερινή αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται η κυριότητα των
μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων, η φόρτιση αυτών και η προμήθεια της
ηλεκτρικής ενέργειας. Η φόρτιση περιλαμβάνει επιμέρους ζητήματα που είναι ο
τρόπος φόρτισης και πληρωμής και η κοστολόγηση της απαιτούμενης ενέργειας.
Ακόμα ορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στο όχημα και στο δίκτυο.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το πρόβλημα εύρεσης της βέλτιστης τοποθεσίας των
σταθμών φόρτισης ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος και προκύπτει μια
αντικειμενική συνάρτηση που συνοδεύεται από περιορισμούς. Στο τέταρτο κεφάλαιο
αναλύεται το πρόβλημα εύρεσης της βέλτιστης τοποθεσίας των σταθμών ανταλλαγής
ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος και προκύπτει μια αντικειμενική συνάρτηση
που συνοδεύεται από περιορισμούς. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα
μειονεκτήματα της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο έκτο κεφάλαιο
υπάρχουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διπλωματική και αφορούν την χρήση
των οχημάτων αλλά και τις ποικίλες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους στο έπακρο.
Λέξεις-κλειδιά:
Έξυπνο δίκτυο, Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό όχημα, Φόρτιση, Ανταλλαγή, Μπαταρία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13,15,17
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
86