Ημικλασσική μεταφορά σε υπερπλέγματα αντι-τελειών στο γραφένιο παρουσία μαγνητικού πεδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317927 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Δατσέρης Γιώργος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τριμπέρης Π. Γεώργιος Καθηγητής (επιβλέπων), Σαρλής Νικόλαος Αναπλ. Καθηγητής Geisel Theo Professor Dr.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ημικλασσική μεταφορά σε υπερπλέγματα αντι-τελειών στο γραφένιο παρουσία μαγνητικού πεδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Quasi-classical magneto-transport in graphene antidot super-lattices
Περίληψη:
Το γραφένιο είναι ένα υλικό αυστηρά δισδιάστατο στην φύση του και αποτελείται
εξ' ολοκλήρου από άτομα άνθρακα. Η ανακάλυψή του το 2005 εγκαινίασε μία φοβερή
επιστημονική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς όπως η στερεά κατάσταση, η χημεία,
η επιστήμη υλικών κ.τ.λ.. Πολύ πρόσφατα (Νοέμβριος 2015) δείγματα γραφενίου με
υψηλές κινητικότητες και υπερπλέγματα αντί-τελείων (antidot super-lattices,
ADSLs) κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά. Σε αυτά τα δείγματα μπορεί κανείς να
παρατηρήσει βαλλιστική μεταφορά και φαινόμενα ισομετρίας.
Μελετούμε βαλλιστική μαγνήτο-μεταφορά σε ADSLs γραφενίου μέσω μίας ημικλασσικής
(quasi-classical) προσέγγισης. Κατασκευάζουμε ένα θεωρητικό μοντέλο βασιζόμενοι
σε παλαιότερα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη δισδιάστατων
ηλεκτρονιακών αερίων. Σε αυτά κάνουμε κατάλληλες προσαρμογές και επεκτάσεις
ώστε να είναι ταιριαστά για την περιγραφή του γραφενίου. Το μοντέλο μας είναι
πλούσιο σε μη γραμμικά φαινόμενα τα οποία μελετούμε και εξηγούμε πλήρως με την
χρήση διάφορων τεχνικών μη γραμμικής δυναμικής. Παραδείγματα αυτών των
φαινομένων είναι οι κορυφές ισομετρίας λόγω μη γραμμικών συντονισμών και
ιεραρχίες cantori, ή το αρνητικό φαινόμενο Hall λόγω αρνητικών αλγεβρικών ουρών
έτερο-συσχετίσεων των ``καναλισμένων'' τροχιών (channeling orbits).
Έπειτα συγκρίνουμε το μοντέλο μας με πειραματικά δεδομένα και βρίσκουμε καλή
συμφωνία ποιοτικά και ποσοτικά. Αυτή η σύγκριση δίνει καινούριες πληροφορίες
για την κίνηση των φορέων στο πείραμα, ειδικά στην περιοχή μικρών μαγνητικών
πεδίων. Βασισμένοι στα αποτελέσματα αυτής τις σύγκρισης, προτείνουμε και
ελέγχουμε μία επέκταση στο μοντέλο μας, βασισμένη σε μία Γκαουσσιανή κατανομή
διαμέτρων αντί-τελείων. Εν κατακλείδι, προτείνουμε επιπλέον επεκτάσεις για το
μοντέλο μας, οι οποίες θα ελεγχθούν σε μελλοντικές μελέτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Γραφένιο, Αντι-τελείες, Βαλλιστική, Μεταφορά, Μαγνητικό-πεδίο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
108