Θεωρία και Πρακτική Ψηφιακών Εφέ Ήχου (Digital Audio Effects - DAFX). Ένα Διδακτικό Βοήθημα για τη Μουσική Πληροφορικη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317979 345 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-09
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Θεοφάνους Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Ελευθεριάδης Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρία και Πρακτική Ψηφιακών Εφέ Ήχου (Digital Audio Effects - DAFX). Ένα Διδακτικό Βοήθημα για τη Μουσική Πληροφορικη.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία μετάφραση στα Ελληνικά των κυριότερων
κεφαλαίων της πρώτης έκδοσης του βιβλίου DAFX - Digital Audio Effects, Udo
Zolzer, Editor, John Wiley Sons Ltd, 2002, με σκοπό να αποτελέσει διδακτικό
βοήθημα στο προπτυχιακό μάθημα της Μουσικής Πληροφορικής. Επιλέγονται τα
κεφάλαια των φίλτρων, των καθυστερήσεων, της μη γραμμικής επεξεργασίας και της
χωρικής επεξεργασίας με σκοπό την κατανόηση των αλγορίθμων και των εννοιών των
ψηφιακών Ηχητικών/ Ακουστικών/ Μουσικών εφέ στην διαδικασία της μουσικής
παραγωγής. Ακόμα συμπεριλαμβάνονται και επεξηγούνται αλγόριθμοι του MATLAB με
εφαρμογή των εφέ που περιγράφονται σε συγκεκριμένα αρχεία ήχου που
περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό υλικό της εργασίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσική, Ηχητικά εφέ, Μουσική τεχνολογια, Σήματα και συστήματα, Αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
136