Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών στελεχών παρασίτων Leishmania tarentolae για ετερόλογη έκφραση της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης mCherry και του μεταφορέα νουκλεοβάσεων rSNBT1 (από τον Rattus norvegicus)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318079 531 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-12
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Δούκας Ανάργυρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Διαλλινάς Καθηγητής (Επιβλέπων), Χαραλαμπία Μπολέτη Ερευνήτρια Β'
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών στελεχών παρασίτων Leishmania tarentolae για ετερόλογη έκφραση της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης mCherry και του μεταφορέα νουκλεοβάσεων rSNBT1 (από τον Rattus norvegicus)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
construction and characterization of transgenic strains of the protozoan Leishmania tarentolae for heterologous expression of red fluorescent protein mCherry and nucleobase transporter rSNBT1 from Rattus norvegicus
Περίληψη:
Χρησιμοποιήσαμε τον οργανισμό L. tarentolae για να εκφράσουμε, την κόκκινη
φθορίζουσα πρωτεΐνη mCherry προκειμένου να μελετήσουμε τη χρησιμότητά της ως
βιοαισθητήρα για μελέτες σε παθογόνα είδη Leishmania καθώς επίσης και για τη
χρήση των διαγονιδιακών παρασίτων L. tarentolae-mCherry για έλεγχο
αντιλεϊσμανιακών φαρμάκων και τον διαμεμβρανικό μεταφορέα rSNBT1 νουκλεοσιδικών
βάσεων της οικογένειας μεταφορέων NAT/NCS2, προκειμένου να μελετηθούν
λειτουργικά χαρακτηριστικά του σε έναν ευκαρυωτικό οργανισμό που
πολλαπλασιάζεται σχετικά γρήγορα σε σχέση με κυτταρικές σειρές θηλαστικών έτσι
ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για απομόνωση ικανής ποσότητας της
πρωτεΐνης rSNBT1 για κρυστάλλωση και δομικές μελέτες.
Αρχικά έγινε ενίσχυση των γονιδίων mcherry και rsnbt1 με αντίδραση PCR,
ακολούθησε κλωνοποίησή τους σε πλασμιδιακούς φορείς. Δημιουργία των
διαγονιδιακών πρωτοζωικών στελεχών με εισαγωγή πλασμιδίων με ηλεκτροδιάτρηση σε
κύτταρα L. tarentolae και επιλογή διαγονιδιακών πληθυσμών με καλλιέργεια σε
κατάλληλο αντιβιοτικό. Η έκφραση της mCherry και του rSNBT1-mRFP1 από τα
πρωτόζωα επιβεβαιώθηκε με μικροσκοπία φθορισμού. H έκφραση του σωστού μεγέθους
της υβριδικής πρωτεΐνης rSNBT1-mRFP1 επιβεβαιώθηκε με Western Blot σε
πρωτεϊνικό εκχύλισμα του παρασίτου, εμπλουτισμένο σε μεμβρανικές πρωτεΐνες.
Τέλος επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητα του rSNBT1-mRFP1 στα κύτταρα
L-tarentolae-rsnbt1-mrfp1 με έλεγχο πρόσληψης [3Η]-Υποξανθίνης και πείραμα
ανταγωνισμού από άλλες νουκλεοβάσεις.
Κατασκευάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν πληθυσμοί διαγονιδιακών πρωτοζώων L.
tarentolae-mCherry και L. tarentolae-rSNBT1-mRFP1, που εκφράζουν λειτουργικές
τις πρωτεΐνες mCherry και rSNBT1
Λέξεις-κλειδιά:
Leishmania tarentolae Lexsy, Διαγονιδιακά πρωτόζωα L. tarentolae, mCherry, Μεταφορέας νουκλεοσιδικών βάσεων rSNBT1, Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
121