Κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες του ενζύμου φωσφορυλάση του γλυκογόνου για την ανάπτυξη δυνάμει αντιδιαβητικών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318138 512 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Σιαφάκα-Καπάδαη -- Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες του ενζύμου φωσφορυλάση του γλυκογόνου για την ανάπτυξη δυνάμει αντιδιαβητικών φαρμάκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Kinetic and structural studies of glycogen phorphorylase for the development of potential anti diabetic agents
Περίληψη:
Η μέθοδος κατευθυνόμενου από τη δομή σχεδιασμού δυνάμει φαρμάκων, εφαρµόσθηκε
στο ένζυµο φωσφορυλάση του γλυκογόνου, ένζυµο
κλειδί στο µεταβολισµό του γλυκογόνου και θεραπευτικό στόχο για την
αντιµετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας
πραγµατοποιήθηκαν κινητικές µελέτες γλυκοπυρανοζιτικών παραγώγων 5-αλογονο-
1,2,3-τριαζολίων και αµιδίων και δοµικές µελέτες γλυκοπυρανοζυλιδενο-
σπειροισοξαζολινων ως σύµπλοκων µε το ένζυµο µε χρήση κρυσταλλογραφίας ακτίνων
Χ. Επίσης, µελετήθηκαν παράγωγα β-D ξυλοπυρανόζης, για τον προσδιορισµό των
δοµικών χαρακτηριστικών που συνεισφέρουν στην υψηλή συγγένεια σύνδεσης που
επιδεικνύει µια ένωση κατά τη σύνδεσή της στο καταλυτικό κέντρο του ενζύµου
πέραν της εξειδίκευσης που προσδίδει ο δακτύλιος της γλυκόζης. Για αυτό
χρησιµοποιηθήκαν κρύσταλλοι πρωτεΐνης οι οποίοι εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα
αναστολέα γνωστής συγκέντρωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι για τα µεν παράγωγα
των 1,2,3-τριαζολών η προσθήκη 5-αλκυνυλο και 5-φαινυλο τµηµάτων στην περιοχή
του α-υποκέντρου, δυσχεραίνουν την πρόσδεσή στο καταλυτικό κέντρο του ενζύµου.
Στα δε αµίδια η εισαγωγή ενός δακτυλίου πυριδίνης καθώς και ενός ατόµου βρωµίου
δεν αναστέλουν ισχυρά το ένζυµο. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, ήταν ενθαρρυντικά για
τα παράγωγα ξυλόζης, τα οποία για πρώτη φορά βρέθηκε ότι συνδέονται στο
καταλυτικό κέντρο ανοίγοντας νέους δρόµους για το ρόλο του σακχάρου ή των
αρωµατικών υποκαταστατών που φέρει αυτό στη σύνδεση ενός προσδέτη στο εν λόγω
κέντρο.
Λέξεις-κλειδιά:
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Φωσφορυλάση του γλυκογόνου, Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός φαρμάκων, Aναστολείς-παράγωγα ξυλόζης, Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
164