Κλιματικές διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των βαθιών νερών της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318151 167 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Γεωργίου Σωτηρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σ. Σαράντης Λέκτορας (Επιβλέπων), Κ. Ιακώβιδης Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Φλόκα Αναπλ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλιματικές διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των βαθιών νερών της Ανατολικής Μεσογείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Climate variability of the deep water characteristics in the Eastern Mediterranean Sea
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας μελετώνται και αναλύονται οι
διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των βαθιών νερών στη λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου κατά την τελευταία 60ετία, χρησιμοποιώντας την πιο ολοκληρωμένη και
πλήρη βάση δεδομένων με προφίλ θερμοκρασίας και αλατότητας. Η μεθοδολογία
βασίζεται στην ανάλυση χρονοσειρών και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε όλες τις
υπολεκάνες (Αιγαίο, Αδριατική, Λεβαντίνη, Ιόνιο) παρουσιάζονται διακυμάνσεις σε
υπερετήσια κλίμακα και κλίμακα δεκαετιών. Το επεισόδιο του ΕΜΤ είναι το πιο
κυρίαρχο και φαίνεται να επηρεάζει τα βαθιά νερά ολόκληρης της Ανατολικής
Μεσογείου τις δύο τελευταίες δεκαετίες, καταδεικνύοντας την ισχυρή
αλληλεπίδραση μεταξύ των υπολεκανών. Οι αλλαγές που προκάλεσε το ΕΜΤ στα βαθιά
νερά ξεπέρασαν ό,τι φαινόμενο είχε ως τότε παρατηρηθεί και αποδεικνύεται ότι η
μακροπρόθεσμη εξέλιξη μιας φαινομενικά σταθερής κυκλοφορία σε ένα σύνθετο
περιβάλλον μπορεί να αλλάξει δραματικά από σχετικά μικρές διαταραχές. Επιπλέον
στόχος της εργασίας είναι η πιθανή σύνδεση ακραίων ατμοσφαιρικών μεταβολών με
μεταβολές στα χαρακτηριστικά των βαθιών νερών στο Αιγαίο συγκρίνοντας
ωκεανογραφικά και ατμοσφαιρικά δεδομένα για την περίοδο 1960-2012. Από την
ανάλυση των ωκεανογραφικών και ατμοσφαιρικών δεδομένων συμπεραίνεται ότι κατά
τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου οι διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των
βαθιών νερών του Αιγαίου είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Λόγω του μικρού του μεγέθους,
το Αιγαίο αντιδρά γρήγορα στις ατμοσφαιρικές μεταβολές και/ή στη μεταβολή των
πλευρικών ροών και οι μεταβολές αυτές διαδίδονται στα θερμοαλατικά
χαρακτηριστικά των βαθιών νερών της λεκάνης μέσω των διαδικασιών σχηματισμού
των βαθιών νερών. Παρατηρούνται πολλά επεισόδια τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη
συσχέτιση της ατμόσφαιρας και της θάλασσας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου, με το επεισόδιο του ΕΜΤ να είναι εκείνο που ξεχωρίζει για ακόμη μια
φορά.
Λέξεις-κλειδιά:
Βαθιά νερά, Ανατολική Μεσόγειος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
iv
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
vi, 73