Κοινωνικά/ψυχολογικά κίνητρα για συμμετοχή/συνεργασία σε εικονικές κοινότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318162 334 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-16
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λιακοπούλου Μάρθα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταυρακάκης Ιωάννης Καθηγητής (Επιβλέπων), Κοκολάκη Ευαγγελία Υποψήφια Διδάκτωρ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικά/ψυχολογικά κίνητρα για συμμετοχή/συνεργασία σε εικονικές κοινότητες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Social Psychological Incentives for Collaboration in Virtual Communities
Περίληψη:
Οι εικονικές κοινότητες είναι online κοινωνικά δίκτυα ανθρώπων που δίνουν τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσα από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, wikis,
συστήματα ανοιχτού κώδικα, ιστοσελίδες Ερωτο-απαντήσεων, δίκτυα κοινής χρήσης
αρχείων (P2P) και πλατφόρμες συλλογικής συνείδησης (CAPs) με σκοπό την
επίτευξη κοινωνικών αλλά και προσωπικών στόχων. Η χρησιμότητα αυτών των
συστημάτων εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων και της συμπεριφοράς
τους. Το κλειδί για μια επιτυχημένη σχεδίαση είναι η παρακίνηση των ανθρώπων
για ενεργή συνεισφορά και συνεργασία. Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τους
διαφορετικούς τύπους κινήτρων και κοινωνικών μηχανισμών που παρακινούν για
συμμετοχή στις εικονικές κοινότητες. Αρχικά κάνουμε μια ανασκόπηση των
διαφορετικών ορισμών και τρόπων ταξινόμησης των εικονικών κοινοτήτων. Επίσης
αναφέρουμε έννοιες από το ευρύτερο πλαίσιο της συλλογικής δράσης, της
διαχείρισης δημοσίων αγαθών και του κοινωνικού διλήμματος. Στη συνέχεια
παρουσιάζουμε όλα τα κίνητρα και τους κοινωνικούς μηχανισμούς που
ενεργοποιούνται στις εικονικές κοινότητες, όπως έχουν ερευνηθεί στην
βιβλιογραφία της κοινωνικής ψυχολογίας αλλά και σε μελέτες σχετικές με
εικονικές κοινότητες. Τέλος εξετάζουμε διάφορα παραδείγματα συνεργατικής
συμπεριφοράς σε υπάρχοντα συστήματα εικονικών κοινοτήτων και εξηγούμε πώς το
κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα κίνητρα επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανθρώπινη
συμπεριφορά και κατ' επέκταση τον σκοπό της κοινότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνητρα, Εικονικές κοινότητες, Κοινωνική ψυχολογία, Συνεργασία, Θεωρία παιγνίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
84

document.pdf
770 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.